Alert Icon Due to a Swimming Gala the 50m/25M International Pool will be closed on Sat 23rd and Sun 24th September. The Leisure Pool and all other facilities will remain open during this period. We apologise for any inconvenience caused.
Alert Icon Please note, the new lockers in the Male and Female Member Changing Rooms now require padlocks

GWERSI NOFIO YNG NGHAERDYDD

Leisure Centre Hero Image
Gwersi Nofio i Blant

O;£26.00 y mis

Ar gyfer plant oed ysgol. Mae ein gwersi nofio i blant wedi’u rhannu’n sawl cam. Mae pob cam yn gwobrwyo nofwyr ifanc am ddatblygu eu sgiliau, gan eu helpu i fagu hyder yn y dŵr. Er mwyn sicrhau bod eich plentyn â lle ar y wers nofio briodol, darllenwch am bob un o'r gwahanol gamau. Cliciwch 'darllen mwy' isod i gael y manylion.

ARCHEBU NAWR

Mae dysgu nofio yn ffordd wych o gynnal ffordd iach o fyw neu ddysgu sgil bywyd newydd. Mae ein gwersi nofio yn sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn gallu nofio'n ddiogel ac yn hyderus. Rydym yn falch o fod yn bartner gyda Nofio Cymru i addysgu eu rhaglen Dysgu Nofio. Sgroliwch i lawr i gael gwybod mwy, neu cysylltwch ag unrhyw gwestiynau. Mae ein gwersi nofio’n dechrau o 12 mis oed;

 

CADW GOLWG AR GYNNYDD EICH PLENTYN

Mae ein porth Mewngofnodi i aelodau yn caniatáu i chi olrhain cynnydd eich plentyn ar-lein. Gallwch weld y canlyniadau ar gyfer pob cam a chael hysbysiadau pan fydd eich plentyn yn ennill dyfarniad.

GWERSI NOFIO I FABANOD A PHLANT BACH

GWERSI NOFIO I FABANOD A PHLANT BACH

O £26.00 y mis

Rydym yn cynnal gwersi i fabanod, plant bach a phlant cyn oed ysgol o 3 mis i 4 oed. Mae ein dosbarthiadau nofio i fabanod yn ddelfrydol ar gyfer rhoi hyder i blant ifanc yn y dŵr.

DARLLEN MWY
CYRSIAU CARLAM

CYRSIAU CARLAM

Mae cyrsiau carlam fesul cam yn ffordd wych i blant gael cymorth ychwanegol i basio eu cam presennol yn gyflymach.

GWERSI NOFIO I OEDOLION

GWERSI NOFIO I OEDOLION

O £37.00 y mis

Mae ein gwersi nofio yn addas i oedolion o bob gallu. Felly p'un a ydych chi am fagu hyder yn y dŵr, mireinio eich techneg neu wella eich stamina, cysylltwch â ni!

YNGLŶN Â GWERSI NOFIO

YNGLŶN Â GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i benderfynu beth sy’n iawn i chi, cysylltwch â ni.

AM WERSI NOFIO

Rydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i beRydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i benderfynu beth's iawn i chi cysylltwch.

CYSYLLTU Â NI