Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

PWLL HAMDDEN

Gwersi Nofio

Sbiwch o gwmpas yn ein pwll hamdden am brofiad y mae'r plant yn sicr o'i gofio!

Ydych chi'n meiddio plymio i'n powlen ofod? Efallai eich bod am weld pwy all gwblhau pob un o'n tri ffliwm dŵr? Neu efallai eich bod chi ar ôl rhywbeth ychydig yn fwy ymlaciol, ac os felly, ein hafon ddiog yw'r dewis i chi!

Dewch draw i'w brofi drosoch eich hun. Archebwch nawr!

Alert Icon

I’n haelodau a’n hymwelwyr o Loegr, os ydych chi’n bwriadu ymweld yn ystod hanner tymor, cofiwch edrych ar ddyddiadau’r gwyliau ysgol yng Nghymru cyn archebu, oherwydd mae’r dyddiadau’n gallu bod yn wahanol, yn enwedig gwyliau hanner tymor. NID YW ein sleidiau ar gael ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn ystod tymor yr ysgol yng Nghymru. Cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

GWYBODAETH AM Y PWLL HAMDDEN
  • Sesiynau nofio’n para am awr.
  • Nid oes modd cael ad-daliad am unrhyw archeb ar gyfer y pwll hamdden.
  • Yn ystod y tymor Cymraeg, dim ond ar nosweithiau Mercher a Gwener yn ogystal â phenwythnosau a Gwyliau Banc y mae ein sleidiau a’n nodweddion dŵr yn gweithredu.
  • Nid ydym yn derbyn arian parod yn y ganolfan.
  • Rhaid cael darn £1 neu docyn troli ar gyfer y loceri.
  • Rhaid i oedolyn fod yn bresennol gyda phlant dan 8 oed.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio ein pwll hamdden.

BOOK YOUR SESSION

SELECT LOCATION

{{item.display}}

SELECT DATE

{{getDayOfWeekFormat(item)}}

{{getDayFormat(item)}}

{{getMonthFormat(item)}}

Heddiw

SELECT TIME

Llwytho...

Rydych chi wedi dewis

  • {{getDateFormat(selectedSession.startTime)}}
  • {{getDuration(selectedSession.startTime, selectedSession.endTime)}} minutes
  • {{spotsRemainingText(selectedSession)}}
  • Customers will be required to arrive 'beach ready' and arrive no earlier than 10 minutes prior to their booking slot.

Ar hyn o bryd nid oes sesiynau ar gael ar gyfer y dyddiad hwn.