Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Leisure Centre Hero Image

Ein campfa gyfeillgar a chroesawgar yw'r lle perffaith i gadw'n heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

BETH SYDD AR GAEL?

Campfa â 70 o safleoedd ymarfer:

 • 9 o felinau rhedeg
 • 17 o orsafoedd cardio
 • 14 o beiriannau ymwrthedd
 • 2 Raciau Pŵer ac 1 Rack Squat
 • 2 Mainc Olympaidd
 • Ystafell Bocsio gyda Bag Trwm, Bag Thai, Bag Cyflymder
 • Maes swyddogaethol pwrpasol
 • Hyfforddiant personol ar gael

 

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Rydym yn cynnig dosbarth ymarfer corff grŵp sy'n addas i bawb. Ewch i'r adran dosbarthiadau i ddod o hyd i'r opsiwn gorau i chi.

 

CYFLEUSTERAU

 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd preifat
 • Loceri (angen blaendal £1)

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £40.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol ac iau a rhai consesiynol eraill i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Gym Prices

Gym

Casual

10.50

Gym Induction

11.55

Max Card Gym

6.10

HYFFORDDIANT PERSONOL

HYFFORDDIANT PERSONOL

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi gael rhaglen 6 wythnos, sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 029 2072 9090 i gael rhagor o wybodaeth. 

DEFNYDDIO'R GYM

DEFNYDDIO'R GYM

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

ABOUT THE GYM
AM Y GYM

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £40.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMUNWCH HEDDIW O £40.00 y mis