YNGLŶN Â’R GAMPFA

Leisure Centre Hero Image

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £40.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol ac iau a rhai consesiynol eraill i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Hyfforddiant Personol
Gym Prices

Gym

Casual

10.00

Gym Induction

11.00

Max Card Gym

6.10

HYFFORDDIANT PERSONOL

HYFFORDDIANT PERSONOL

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi gael rhaglen 6 wythnos, sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 029 2072 9090 i gael rhagor o wybodaeth. 

DEFNYDDIO'R GYM

DEFNYDDIO'R GYM

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

ABOUT THE GYM
AM Y GYM

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £40.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

JOIN NOW PAY JUST £10 UNTIL 2024