Alert Icon We are currently experiencing issues with our boilers, which are effecting the air and shower temperatures in and around the facility. We are working with the relevant contractors to rectify the issue; we apologise for any inconvenience caused.

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Leisure Centre Hero Image
AM DDOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £40.00 y mis

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys Ioga, Pilates, HIIT a Beicio. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer corff.

 

Beth sydd ar gael?

  • Dros 60 o ddosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwr
  • Dros 45 o ddosbarthiadau rhithwir
  • 3 stiwdio
  • 9 hyfforddwr
  • Stiwdio beicio pwrpasol
  • Stiwdio hyfforddi ymarferol

 

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal £1)

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £40.00 y mis.

Fitness Classes Prices

Fitness Class

Casual

£8.80

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

DOSBARTHIADAU MEDDWL A CHORFF

DOSBARTHIADAU MEDDWL A CHORFF

DOSBARTHIADAU YN Y DŴR

DOSBARTHIADAU YN Y DŴR

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £40.00 y mis