Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Leisure Centre Hero Image
AM DDOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £40.00 y mis

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys Ioga, Pilates, HIIT a Beicio. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer corff.

 

Beth sydd ar gael?

  • Dros 60 o ddosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwr
  • Dros 45 o ddosbarthiadau rhithwir
  • 3 stiwdio
  • 9 hyfforddwr
  • Stiwdio beicio pwrpasol
  • Stiwdio hyfforddi ymarferol

 

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal £1)

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £40.00 y mis.

Fitness Classes Prices

Fitness Class

Casual

£8.80

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

DOSBARTHIADAU MEDDWL A CHORFF

DOSBARTHIADAU MEDDWL A CHORFF

DOSBARTHIADAU YN Y DŴR

DOSBARTHIADAU YN Y DŴR

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £40.00 y mis