Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae gan Bwll a Champfa Rhyngwladol Caerdydd ymagwedd gyfeillgar a chynhwysol tuag at ffitrwydd. Gan gefnogi pob oed a gallu, rydyn ni wedi’n lleoli yng nghalon Bae Caerdydd. Rydyn ni yma i'ch helpu i gwrdd â'ch nodau ffitrwydd gyda champfa eang, pwll nofio 50m, dosbarthiadau ymarfer corff grŵp ac ystafell iechyd.

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 70 o safleoedd i chi ymarfer corff yn hyderus. 

Campfa

Nofio

P'un a ydych eisiau nofio mewn lôn, cael hwyl yn y pwll neu ddysgu nofio, mae ein pyllau yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

O HIIT i Pilates neu o ffitrwydd gweithredol i feicio, mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb. 

Dosbarthiadau

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch, offer codi a gollwng i’r pwll a seddi i wylwyr, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa llawn offer
  • Pwll nofio rhyngwladol 50 metr
  • Dros 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £40.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL