Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

ADULT SWIMMING LESSONS

Leisure Centre Hero Image
GWERSI NOFIO

Mae ein gwersi nofio yn darparu ar gyfer oedolion o bob gallu. Felly p'un a ydych chi am fagu hyder yn y dŵr, mireinio eich techneg neu wella eich stamina, cysylltwch â ni!

ARCHEBU NAWR O £32.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu nofio. Ymunwch â miloedd o oedolion eraill yn y DU sy’n datblygu eu sgiliau yn y dŵr tra’n cadw'n heini ac yn actif. Mae'n ymarfer effaith isel iawn i'ch helpu i wella eich ffitrwydd, i gadw’n heini ac i fwynhau "you" amser i chi’ch hun.

GWERSI NOFIO I OEDOLION

GWERSI NOFIO I OEDOLION

Eisiau dysgu nofio? Dydych chi ddim ar eich pen eich hun - dyw tua 30% o oedolion yn y DU ddim yn gallu nofio hyd. Gallwch ddysgu nofio ar unrhyw oedran a bydd ein hathrawon proffesiynol, llawn dillad yn eich helpu i symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun ac i gyflawni eich nod.

GWERSI NOFIO

Mae ein gwersi nofio yn darparu ar gyfer oedolion o bob gallu. Felly p'un a ydych chi am fagu hyder yn y dŵr, mireinio eich techneg neu wella eich stamina, cysylltwch â ni!

ARCHEBU NAWR O £32.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma