Alert Icon Penarth Leisure Centre is getting a vital roof refurbishment. Expect disruptions during the three-phase project starting late October 2023, continuing into early 2024. The pool will be unavailable during phase one, but alternatives are available. Click to read more.

EIN CAMPFA

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis

Ein campfa gyfeillgar a chroesawgar yw'r lle perffaith i gadw'n heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

 

Beth sydd ar gael?

Campfa â 120 o safleoedd ymarfer:

 • 20 o felinau rhedeg
 • 8 AMT
 • 7 Traws-hyfforddwr
 • 8 Beic Unionsyth
 • 2 Feic Gorwedd
 • 3 Rhwyfwr Cysyniadol
 • 20 o Beiriannau Ymwrthedd
 • Ardal Hyfforddi Swyddogaethol
 • Ardal Pwysau Rhydd (hyd at 40kg)
 • Cynllunio Ffitrwydd Personol
 • Hyfforddiant Personol
   

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp sy’n addas i bawb. Ewch i’r adran dosbarthiadau i weld yr opsiwn gorau chi.

 

CYFLEUSTERAU

 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd preifat
 • Loceri (angen blaendal £1)
 • Lifft 
 • Ffynnon Ddŵr
 • Peiriannau Gwerthu

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £37.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol ac iau a rhai consesiynol eraill i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Gym

Gym - Peak

4:30pm - 9pm

£7.30

Gym - Off Peak

6:30am - 4:30pm

£6.20

Gym Concession (Over 60s & Students) Peak

4:30pm - 9pm

£6.90

Gym Concession (Over 60s & Students) Off Peak

6:30am - 4:30pm

£4.00

Carers go Free

(Gym, Classes & Pool)

£0.00

Gym Induction

£10.00

Gym Programme

£12.50

Personal Training - Member Only

£27.50

Personal Training - Non Member

£35.00

Personal Training - Block Booking

Buy 5 Session Get 1 Free

£137.50

Hyfforddiant Personol

Hyfforddiant Personol

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi wneud rhaglen 6 wythnos, sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 01446 403 000 i gael gwybod mwy. 

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis