EIN CAMPFA

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £34.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £34.00 y mis

Ein campfa gyfeillgar a chroesawgar yw'r lle perffaith i gadw'n heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

 

Beth sydd ar gael?

Campfa â 120 o safleoedd ymarfer:

 • 20 o felinau rhedeg
 • 8 AMT
 • 7 Traws-hyfforddwr
 • 8 Beic Unionsyth
 • 2 Feic Gorwedd
 • 3 Rhwyfwr Cysyniadol
 • 20 o Beiriannau Ymwrthedd
 • Ardal Hyfforddi Swyddogaethol
 • Ardal Pwysau Rhydd (hyd at 40kg)
 • Cynllunio Ffitrwydd Personol
 • Hyfforddiant Personol
   

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp sy’n addas i bawb. Ewch i’r adran dosbarthiadau i weld yr opsiwn gorau chi.

 

CYFLEUSTERAU

 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd preifat
 • Loceri (angen blaendal £1)
 • Lifft 
 • Ffynnon Ddŵr
 • Peiriannau Gwerthu

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £34.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol ac iau a rhai consesiynol eraill i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Gym

Gym Peak

Peak

£6.70

Gym Off Peak

£5.60

Gym Concession Peak

Peak

£6.20

Gym Concession Off Peak

£3.40

Gym Induction

£9.00

Gym Programme

£12.50

Hyfforddiant Personol

Hyfforddiant Personol

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi wneud rhaglen 6 wythnos, sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 01446 403 000 i gael gwybod mwy. 

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £34.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £34.00 y mis