Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} View more   View {{ alerts.length}} alerts.

Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae Canolfan Hamdden Penarth yng nghanol y gymuned ym Mhenarth. Ein campfa eang, ein dosbarthiadau ymarfer corff grŵp, ein pwll nofio 25m a’n neuadd chwaraeon yw'r lleoedd perffaith i ymarfer corff. Ac os ydych chi am ymlacio, gallwch wneud defnydd o'n hystafelloedd iechyd. Beth bynnag yw eich gallu, rydym wrth law i’ch helpu.

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 120 o safleoedd i chi ymarfer corff yn hyderus. 

Campfa

Nofio

P'un a ydych yn nofio mewn lôn, eisiau cael hwyl yn y pwll neu’n dysgu sut i nofio, mae ein pwll yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb gan gynnwys HIIT, pilates, hyfforddiant dwys a beicio,.

Dosbarthiadau

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
YMAELODI
YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 120 o safleoedd ymarfer
  • Pwll nofio 25m
  • 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL