Alert Icon Penarth Leisure Centre is getting a vital roof refurbishment. Expect disruptions during the three-phase project starting late October 2023, continuing into early 2024. The pool will be unavailable during phase one, but alternatives are available. Click to read more.
Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae Canolfan Hamdden Penarth yng nghanol y gymuned ym Mhenarth. Ein campfa eang, ein dosbarthiadau ymarfer corff grŵp, ein pwll nofio 25m a’n neuadd chwaraeon yw'r lleoedd perffaith i ymarfer corff. Ac os ydych chi am ymlacio, gallwch wneud defnydd o'n hystafelloedd iechyd. Beth bynnag yw eich gallu, rydym wrth law i’ch helpu.

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 120 o safleoedd i chi ymarfer corff yn hyderus. 

Campfa

Nofio

P'un a ydych yn nofio mewn lôn, eisiau cael hwyl yn y pwll neu’n dysgu sut i nofio, mae ein pwll yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb gan gynnwys HIIT, pilates, hyfforddiant dwys a beicio,.

Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, pêl-droed pump bob ochr neu bêl-fasged? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
OFFER ENDS 30 NOVEMBER
YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 120 o safleoedd ymarfer
  • Pwll nofio 25m
  • 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
JOIN NOW PAY £0 UNTIL 2024

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL