Cysylltu ac oriau agor
 • Phone Icon 01446 403 000
 • Email Icon Send us a message
 • Location Icon
  Heol Andrew Cogan Cogan Penarth CF64 2NS
 • Clock Icon

  Dydd Llun - Dydd Gwener 06:30 - 21:00

  Dydd Sadwrn to Dydd Sul 08:00 - 17:00

SOCIAL

Mae Canolfan Hamdden Penarth yng nghanol y gymuned ym Mhenarth. Ein campfa eang, ein dosbarthiadau ymarfer corff grŵp, ein pwll nofio 25m a’n neuadd chwaraeon yw'r lleoedd perffaith i ymarfer corff. Ac os ydych chi am ymlacio, gallwch wneud defnydd o'n hystafelloedd iechyd. Beth bynnag yw eich gallu, rydym wrth law i’ch helpu.

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 120 o safleoedd i chi ymarfer corff yn hyderus. 

Campfa

Nofio

P'un a ydych yn nofio mewn lôn, eisiau cael hwyl yn y pwll neu’n dysgu sut i nofio, mae ein pwll yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb gan gynnwys HIIT, pilates, hyfforddiant dwys a beicio,.

Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, pêl-droed pump bob ochr neu bêl-fasged? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
SPECIAL OFFER
YMAELODI
 • Mynediad i'n campfa â 120 o safleoedd ymarfer
 • Pwll nofio 25m
 • 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
 • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
JOIN TODAY And pay £0 until July!

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL