Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

GWERSI NOFIO

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i benderfynu beth sy’n iawn i chi, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU Â NI

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

Mae dysgu sut i nofio yn fodd gwych i gynnal ffordd iach o fyw neu ddysgu sgil bywyd newydd. Mae ein gwersi nofio yn sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn gallu nofio'n ddiogel ac yn hyderus. Rydym yn falch o fod yn bartner gyda Nofio Cymru i addysgu eu rhaglen Dysgu Nofio. Sgroliwch i lawr i gael gwybod mwy, neu cysylltwch ag unrhyw gwestiynau. Mae ein gwersi nofio’n dechrau o 12 mis oed;

 

CADW GOLWG AR GYNNYDD EICH PLENTYN

Mae ein cyfleuster mewngofnodi fel aelod yn eich galluogi i gadw golwg ar gynnydd eich plentyn ar-lein. Gallwch weld y canlyniadau ar gyfer pob cam a chael hysbysiadau pan fydd eich plentyn yn ennill dyfarniad.

GWERSI NOFIO – ADLEOLI YN Y TYMOR BYR

GWERSI NOFIO – ADLEOLI YN Y TYMOR BYR

O;£28.00 y mis

Am gyfnod byr, oherwydd Prosiect To Penarth, bydd y Gwersi Nofio yn cael eu cynnal ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd, gan ddechrau ar ddydd Llun 30ain Hydref.

Bydd amser/oedd eich gwersi nofio, eich rhaglen a’ch hyfforddwr yn aros yn union yr un fath.
Mae Pwll Rhyngwladol Caerdydd wedi'i leoli yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar Olympian Drive, Grangetown, Caerdydd, CF11 0JS, sy’n agos iawn at Benarth. Mae parcio AM DDIM ar gael yno.

Bydd y gwaith sydd wedi’i raglennu yng ngham 1 yn cymryd sawl mis i’w gwblhau, felly rydyn ni’n disgwyl i’r newid hwn aros yn ei le tan ddechrau 2024, ac wedyn gallwch ddychwelyd i Benarth.

Rhagor o wybodaeth
GWERSI NOFIO I FABANOD A PHLANT BACH

GWERSI NOFIO I FABANOD A PHLANT BACH

O £28.00 y mis

Rydym yn cynnal gwersi i fabanod, plant bach a phlant cyn oed ysgol o 3 mis i 4 oed. Mae ein dosbarthiadau nofio i fabanod yn ddelfrydol ar gyfer rhoi hyder i blant ifanc yn y dŵr.

CYRSIAU CYFLYM

CYRSIAU CYFLYM

Mae Cyrsiau Cyflym fesul cam yn ffordd wych i blant gael help ychwanegol i basio eu cam yn gyflymach.

GWERSI NOFIO I OEDOLION

GWERSI NOFIO I OEDOLION

O £32.00 y mis

Mae ein gwersi nofio yn darparu ar gyfer oedolion o bob gallu. Felly p'un a ydych chi am fagu hyder yn y dŵr, mireinio eich techneg neu wella eich stamina, cysylltwch â ni!

Nofio uwch

Nofio uwch

O £30.00 y mis

Mae ein sesiynau Nofio Uwch i Blant yn galluogi cyfranogwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau a’u cymhwysedd dŵr gan ddilyn y fframwaith Dysgu Nofio 1-7 craidd.

YNGLŶN Â GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i benderfynu beth sy’n iawn i chi, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU Â NI

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma