Alert Icon Penarth Leisure Centre is getting a vital roof refurbishment. Expect disruptions during the three-phase project starting late October 2023, continuing into early 2024. The pool will be unavailable during phase one, but alternatives are available. Click to read more.

Baby and toddler swimming lessons

Leisure Centre Hero Image
GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal gwersi i fabanod, plant bach a phlant cyn oed ysgol o 3 mis i 4 oed.

 

Mae ein dosbarthiadau nofio i fabanod yn ddelfrydol ar gyfer rhoi hyder i blant ifanc yn y dŵr.

ARCHEBU NAWR O £28.00 y mis

Mae ein gwersi nofio cyfnod cynnar yn ffordd wych o helpu babanod a nofwyr newydd i fagu hyder yn y dŵr. Rydym yn addysgu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar eich rhai bach i ddysgu nofio tra’n aros yn agos at gymorth oedolyn. Rydym yn cynnal gwersi i fabanod dros 3 mis oed, plant bach a phlant cyn oed ysgol. 

 

Cadw golwg ar gynnydd eich plentyn

Mae ein cyfleuster mewngofnodi fel aelod yn eich galluogi i gadw golwg ar gynnydd eich plentyn ar-lein. Gallwch weld y canlyniadau ar gyfer pob cam a chael hysbysiadau pan fydd eich plentyn yn ennill dyfarniad.

GWERSI NOFIO I FABANOD

GWERSI NOFIO I FABANOD

Cyflwynwch eich babi i nofio yn ein dosbarthiadau ar gyfer babanod 3 i 18 mis oed. Rydym am i'ch un bach gael profiad cadarnhaol, a dyna pam mae ein rhaglen yn canolbwyntio ar hwyl a gemau. Nod y gwersi hyn yw gwneud plant a rhieni'n gyfforddus yn y dŵr gyda'i gilydd.

GWERSI NOFIO I BLANT BACH

GWERSI NOFIO I BLANT BACH

Mae ein gwersi nofio i blant bach wedi’u dylunio ar gyfer plant rhwng 18 a 36 mis oed. Byddant yn gweithio ar ennill annibyniaeth gyda gwarcheidwad a heb warcheidwad. Byddant yn archwilio gwahanol ffyrdd o symud yn y dŵr mewn dull llawn hwyl trwy ddull sy’n seiliedig ar gemau.

GWERSI NOFIO I BLANT CYN OED YSGOL

GWERSI NOFIO I BLANT CYN OED YSGOL

Mae ein gwersi Nofio i Blant Cyn Oed Ysgol ar gyfer plant rhwng tair a phedair oed, sy'n ddigon hen i ddilyn cyfarwyddiadau a symud yn annibynnol yn y dŵr. Ein nod yw magu eu hyder yn y dŵr trwy ddatblygu eu sgiliau i'w paratoi ar gyfer ein Rhaglen Dysgu Nofio ar ôl iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen Dysgu Nofio ar wefan Nofio Cymru

GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal gwersi i fabanod, plant bach a phlant cyn oed ysgol o 3 mis i 4 oed.

 

Mae ein dosbarthiadau nofio i fabanod yn ddelfrydol ar gyfer rhoi hyder i blant ifanc yn y dŵr.

ARCHEBU NAWR O £28.00 y mis