Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

DEWIS EICH CYNLLUN AELODAETH

Fe allwch chi gael mynediad i Gampfa a Phwll Nofio Rhyngwladol Caerdydd fel rhan o’ch aelodaeth hollgynhwysol. Dewiswch y math o aelodaeth sydd orau i chi.

{{item.name}}

£{{item.cycleFee.toFixed(2)}} {{item.feeType == 2 ? perAnnumText : perMonthText}}

{{item.promotionName}} Arbed £{{(item.discountTotal * -1).toFixed(2)}}

{{item.description}}

GWELD EIN DEWISIADAU AELODAETH SAFONOL

Cliciwch isod i weld ein dewisiadau aelodaeth safonol, sy’n rhoi mynediad i ganolfannau ym Mro Morgannwg i chi.

GWELD DEWISIADAU AELODAETH
Mae ein canolfan yn cynnig gostyngiadau i weithwyr y GIG, myfyrwyr, partneriaid corfforaethol, yn ogystal â gostyngiadau. Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth.

BETH SY’N CAEL EI GYNNIG

Nid yn unig ydych chi’n cael mynediad i Gampfa a Phwll Nofio Rhyngwladol Caerdydd, ond hefyd mynediad llawn i’n cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Penarth.

Campfa

Campfa


Campfa â 120 o safleoedd ymarfer:

 • 20 o felinau rhedeg
 • 8 AMT
 • 7 Traws-hyfforddwr
 • 8 Beic Unionsyth
 • 2 Feic Gorwedd
 • 3 Rhwyfwr Cysyniadol
 • 20 o Beiriannau Ymwrthedd
 • Ardal Hyfforddi Swyddogaethol
 • Ardal Pwysau Rhydd (hyd at 40kg)
Nofio

Nofio


 • Pwll nofio 25m
 • 1 lôn gyflym
 • 1 lôn ganolig
 • 1 lôn araf
 • Ardal y traeth
DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU


 • 50 dosbarth
 • 2 stiwdio
 • 9 hyfforddwr

CYCHWYN EICH SIWRNAI FFITRWYDD

Ymunwch â ni i ganfod llond gwlad o bosibiliadau newydd gyda’n haelodaeth hollgynhwysol. Ymunwch â chymuned gyfeillgar o bobl sydd wrth eu bodd yn cadw’n heini a hyfforddwyr profiadol a fydd yn eich helpu chi i gyflawni eich nodau.

Peidiwch ag oedi – cymerwch y cam cyntaf tuag at fywyd iachach a dechrau arni heddiw!

YMUNWCH HEDDIW

Telerau ac amodau aelodaeth yn berthnasol

Sylwch fod telerau ac amodau yn berthnasol i’n haelodaeth. I ddeall ein telerau defnydd a’n polisïau canslo, byddem yn eich annog i ddarllen y manylion llawn drwy glicio yma.