Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

CLUBS

Ar y dudalen hon

Show All

JUTSU KARATE COGAN

Clwb Karate i blant o bob oed a gallu.

Cysylltwch â’r clwb yma.

New Area Component

New RightColumn Component

NERS

Mae Canolfan Hamdden Gymunedol Parkwood wedi ymrwymo i annog ffyrdd iachach o fyw a gweithgarwch corfforol i'r rheiny sydd angen hyn fwyaf. Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS), gyda'r nod o wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

Mae'r cyfnod cychwynnol o 16 wythnos yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i'ch helpu i ddod yn fwy heini. Caiff targedau eu gosod a chynnydd ei fonitro ac ar ddiwedd yr 16 wythnos bydd y tîm yn trafod â chi ffyrdd y gallwch barhau i gyflawni eich nodau ymarfer corff trwy wneud gweithgarwch corfforol yn rhan allweddol o'ch bywyd.

Gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn gael ei atgyfeirio gan ei feddyg teulu. Gall achosion o atgyfeirio gynnwys pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, anweithgarwch corfforol, risg o glefyd y galon, gordewdra, osteoporosis, diabetes, materion iechyd meddwl, a materion rheoli pwysau.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys i dderbyn cyfraddau gostyngol trwy NERS, neu i gael gwybod mwy am y cynllun, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ffoniwch y Tîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar 01446 403000 a dewiswch eich canolfan agosaf.

Cysylltwch â’r clwb yma.

CLWB BADMINTON PENARTH A’R CYLCH

Clwb badminton cystadleuol i bobl o bob oed. Mae'r clwb yn galluogi unigolion i gymryd rhan mewn gemau senglau a dyblau yn erbyn gwrthwynebwyr cymysg i roi mwynhad a datblygiad yn y gamp.

Cysylltwch â'r clwb yma.

CLWB NOFIO PENARTH

Mae Clwb Nofio Penarth yn addysgu plant i nofio ac yn eu hannog i symud ymlaen i nofio cystadleuol o fewn cystadlaethau strwythuredig.

Cysylltwch â'r clwb yma.

JUTSU KARATE COGAN

Clwb Karate i blant o bob oed a gallu.

Cysylltwch â’r clwb yma.

New Area Component

New RightColumn Component

NERS

Mae Canolfan Hamdden Gymunedol Parkwood wedi ymrwymo i annog ffyrdd iachach o fyw a gweithgarwch corfforol i'r rheiny sydd angen hyn fwyaf. Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS), gyda'r nod o wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

Mae'r cyfnod cychwynnol o 16 wythnos yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i'ch helpu i ddod yn fwy heini. Caiff targedau eu gosod a chynnydd ei fonitro ac ar ddiwedd yr 16 wythnos bydd y tîm yn trafod â chi ffyrdd y gallwch barhau i gyflawni eich nodau ymarfer corff trwy wneud gweithgarwch corfforol yn rhan allweddol o'ch bywyd.

Gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn gael ei atgyfeirio gan ei feddyg teulu. Gall achosion o atgyfeirio gynnwys pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, anweithgarwch corfforol, risg o glefyd y galon, gordewdra, osteoporosis, diabetes, materion iechyd meddwl, a materion rheoli pwysau.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys i dderbyn cyfraddau gostyngol trwy NERS, neu i gael gwybod mwy am y cynllun, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ffoniwch y Tîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar 01446 403000 a dewiswch eich canolfan agosaf.

Cysylltwch â’r clwb yma.

CLWB BADMINTON PENARTH A’R CYLCH

Clwb badminton cystadleuol i bobl o bob oed. Mae'r clwb yn galluogi unigolion i gymryd rhan mewn gemau senglau a dyblau yn erbyn gwrthwynebwyr cymysg i roi mwynhad a datblygiad yn y gamp.

Cysylltwch â'r clwb yma.

CLWB NOFIO PENARTH

Mae Clwb Nofio Penarth yn addysgu plant i nofio ac yn eu hannog i symud ymlaen i nofio cystadleuol o fewn cystadlaethau strwythuredig.

Cysylltwch â'r clwb yma.