NOFIO

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â NOFIO

Gallwch ddefnyddio ein pwll gydag aelodaeth Mynediad Llawn, aelodaeth Nofio neu fel cwsmer talu wrth fynd.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £35.00 y mis

Mae rhywbeth i bawb yn ein pwll nofio 25m trawiadol. P'un ai ein gwersi nofio ag achrediad Nofio Cymru neu sesiwn nofio hamddenol sy’n apelio atoch, mae gweithgareddau ar gael i bawb.

 

Beth sydd ar gael?

 • Pwll nofio 25m
 • 1 lôn gyflym
 • 1 lôn ganolig
 • 1 lôn araf
 • Ardal y traeth
   

Gweler yr amserlen ar gyfer amserau’r pwll

 

Cyfleusterau

 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd preifat
 • Loceri (angen blaendal £1)
 • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Mae aelodaeth nofio yn dechrau o £28.00 y mis yn unig. 

Gallwch hefyd ddefnyddio ein pwll fel cwsmer talu wrth fynd. Mae prisiau nofio llawn isod:

Swim

Adult Swim

Peak

£3.75

Junior Swim

Peak

£2.90

Concession

£2.15

YNGLŶN Â NOFIO

Gallwch ddefnyddio ein pwll gydag aelodaeth Mynediad Llawn, aelodaeth Nofio neu fel cwsmer talu wrth fynd.

JOIN TODAY And pay £0 until July!