Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

FACILITIES AND DETAILS

Ar y dudalen hon

Show All

CYRRAEDD YMA

Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF64 2NS


Ar Fws
Cynlluniwch eich taith fws yma

MAES PARCIO

Mae gennym faes parcio mawr a fydd yn dal 126 o geir, ac mae hyn yn cynnwys 6 man parcio hygyrch a 3 man parcio i rieni â phlant. 

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wifi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd ail-lenwi dŵr
 • Gorsafoedd diheintio dwylo digyswllt
 • Loceri (&punt; angen blaendal)
 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd preifat
 • Cyfleusterau newid grŵp
 • Man newid hygyrch
 • Lifft
 • Coffi a the yn cael eu gwerthu yn y dderbynfa
 • Peiriannau gwerthu

CAMPFA

Mae ein hardal gampfa yn cynnwys peiriannau ymwrthedd, pwysau rhydd a hyfforddwyr cardio i chi gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

I gael manylion llawn cyfleusterau'r gampfa:
Ewch i adran y gampfa

PWLL NOFIO

Mae ein pwll yn darparu ar gyfer pob math o weithgareddau nofio, oedrannau a galluoedd.

Ewch i’r adran nofio i gael y manylion llawn.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Ewch i’r adran dosbarthiadau i gael y manylion llawn. 

NEUADD CHWARAEON CHWE CHWRT

Pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, pêl-fasged? Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Ewch i’r adran chwaraeon a gweithgareddau i gael y manylion llawn.

YSTAFELLOEDD IECHYD

Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. P'un a ydych eisiau ymlacio ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu am orffwys ar ôl diwrnod caled o waith, gallwch ddewis ein sawna, ein hystafell ager neu’n sba (neu’r tri i gyd) i leddfu cyhyrau blinedig ac i ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo'n fywiog ac yn iach!

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft
 • Ardal Campfa Inclusive Fitness Initiative
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Teclynnau Codi Pwll
 • Gwely newid
 • Sesiynau nofio hygyrch
 • Deunyddiau mewn fformat print mawr
 • Parcio hygyrch
 • Cadair olwyn

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu a gwella ein cyfleusterau fel ein bod yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol/ychwanegol ar gyfer ymweld, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud eich ymweliad mor ddymunol â phosibl.

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

LLOGI AR GYFER PARTI

Gallwn greu'r parti perffaith ar gyfer eich plentyn! Mae gennym y cyfleusterau a'r tîm ymroddedig wrth law i wneud eich digwyddiad chi’n un bythgofiadwy. Gyda goruchwyliaeth bob amser, gallwch gael tawelwch meddwl y bydd eich plentyn yn cael amser gwych mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl.

CYRRAEDD YMA

Andrew Road, Cogan, Penarth CF64 2NS

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF64 2NS


Ar Fws
Cynlluniwch eich taith fws yma

MAES PARCIO

Mae gennym faes parcio mawr a fydd yn dal 126 o geir, ac mae hyn yn cynnwys 6 man parcio hygyrch a 3 man parcio i rieni â phlant. 

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wifi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd ail-lenwi dŵr
 • Gorsafoedd diheintio dwylo digyswllt
 • Loceri (&punt; angen blaendal)
 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd preifat
 • Cyfleusterau newid grŵp
 • Man newid hygyrch
 • Lifft
 • Coffi a the yn cael eu gwerthu yn y dderbynfa
 • Peiriannau gwerthu

CAMPFA

Mae ein hardal gampfa yn cynnwys peiriannau ymwrthedd, pwysau rhydd a hyfforddwyr cardio i chi gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

I gael manylion llawn cyfleusterau'r gampfa:
Ewch i adran y gampfa

PWLL NOFIO

Mae ein pwll yn darparu ar gyfer pob math o weithgareddau nofio, oedrannau a galluoedd.

Ewch i’r adran nofio i gael y manylion llawn.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Ewch i’r adran dosbarthiadau i gael y manylion llawn. 

NEUADD CHWARAEON CHWE CHWRT

Pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, pêl-fasged? Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Ewch i’r adran chwaraeon a gweithgareddau i gael y manylion llawn.

YSTAFELLOEDD IECHYD

Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. P'un a ydych eisiau ymlacio ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu am orffwys ar ôl diwrnod caled o waith, gallwch ddewis ein sawna, ein hystafell ager neu’n sba (neu’r tri i gyd) i leddfu cyhyrau blinedig ac i ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo'n fywiog ac yn iach!

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft
 • Ardal Campfa Inclusive Fitness Initiative
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Teclynnau Codi Pwll
 • Gwely newid
 • Sesiynau nofio hygyrch
 • Deunyddiau mewn fformat print mawr
 • Parcio hygyrch
 • Cadair olwyn

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu a gwella ein cyfleusterau fel ein bod yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol/ychwanegol ar gyfer ymweld, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud eich ymweliad mor ddymunol â phosibl.

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

LLOGI AR GYFER PARTI

Gallwn greu'r parti perffaith ar gyfer eich plentyn! Mae gennym y cyfleusterau a'r tîm ymroddedig wrth law i wneud eich digwyddiad chi’n un bythgofiadwy. Gyda goruchwyliaeth bob amser, gallwch gael tawelwch meddwl y bydd eich plentyn yn cael amser gwych mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl.