CYRSIAU CRAS

Leisure Centre Hero Image
GWERSI NOFIO

Mae ein cyrsiau nofio dwys wythnos o hyd yn dilyn ein rhaglen nofio gymeradwy, yn ogystal â sesiynau ar wahân ar gyfer strociau penodol sy’n dilyn y pedair strôc sylfaenol.

 

Mae cyrsiau carlam yn rhedeg trwy gydol pob cyfnod hanner tymor ac eithrio'r Nadolig.

ARCHEBU NAWR

Mae cyrsiau carlam fesul cam yn ffordd wych i blant gael cymorth ychwanegol i basio eu cam presennol yn gyflymach.

 

Cadw golwg ar gynnydd eich plentyn

Mae ein cyfleuster mewngofnodi fel aelod yn eich galluogi i gadw golwg ar gynnydd eich plentyn ar-lein. Gallwch weld y canlyniadau ar gyfer pob cam a chael hysbysiadau pan fydd eich plentyn yn ennill dyfarniad.

DARLLEN MWY

Eisiau gwybod mwy am ein cyrsiau carlam? Cysylltwch â ni yma

GWERSI NOFIO

Mae ein cyrsiau nofio dwys wythnos o hyd yn dilyn ein rhaglen nofio gymeradwy, yn ogystal â sesiynau ar wahân ar gyfer strociau penodol sy’n dilyn y pedair strôc sylfaenol.

 

Mae cyrsiau carlam yn rhedeg trwy gydol pob cyfnod hanner tymor ac eithrio'r Nadolig.

ARCHEBU NAWR