Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

CLYBIAU

Ar y dudalen hon

Show All

NERS

Mae Legacy Leisure wedi ymrwymo i annog ffyrdd iachach o fyw a gweithgarwch corfforol i'r rheiny sydd ei angen fwyaf. Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd â'r nod o wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

Mae'r cyfnod cychwynnol o 16 wythnos yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i'ch helpu i ddod yn fwy heini. Caiff targedau eu gosod a chynnydd ei fonitro ac ar ddiwedd yr 16 wythnos bydd y tîm yn trafod â chi ffyrdd y gallwch barhau i gyflawni eich nodau ymarfer corff trwy wneud gweithgarwch corfforol yn rhan allweddol o'ch bywyd.

Gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn gael ei atgyfeirio gan ei feddyg teulu. Gall achosion o atgyfeirio gynnwys pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, anweithgarwch corfforol, risg o glefyd y galon, gordewdra, osteoporosis, diabetes, materion iechyd meddwl, a materion rheoli pwysau.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys i dderbyn cyfraddau gostyngol trwy NERS, neu i gael gwybod mwy am y cynllun, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ffoniwch y Tîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar 01446 403000 a dewis eich canolfan agosaf. Fel arall, gallwch e-bostio ExerciseReferral@valeofglamorgan.gov.uk

NERS

Mae Legacy Leisure wedi ymrwymo i annog ffyrdd iachach o fyw a gweithgarwch corfforol i'r rheiny sydd ei angen fwyaf. Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd â'r nod o wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

Mae'r cyfnod cychwynnol o 16 wythnos yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i'ch helpu i ddod yn fwy heini. Caiff targedau eu gosod a chynnydd ei fonitro ac ar ddiwedd yr 16 wythnos bydd y tîm yn trafod â chi ffyrdd y gallwch barhau i gyflawni eich nodau ymarfer corff trwy wneud gweithgarwch corfforol yn rhan allweddol o'ch bywyd.

Gall unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn gael ei atgyfeirio gan ei feddyg teulu. Gall achosion o atgyfeirio gynnwys pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, anweithgarwch corfforol, risg o glefyd y galon, gordewdra, osteoporosis, diabetes, materion iechyd meddwl, a materion rheoli pwysau.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys i dderbyn cyfraddau gostyngol trwy NERS, neu i gael gwybod mwy am y cynllun, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ffoniwch y Tîm Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar 01446 403000 a dewis eich canolfan agosaf. Fel arall, gallwch e-bostio ExerciseReferral@valeofglamorgan.gov.uk