Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae gan Ganolfan Hamdden y Barri ystod eang o gyfleusterau i'ch helpu gyda'ch taith ffitrwydd &nbsp. Wedi'i lleoli yng nghanol y Barri mae gennym gampfa o'r radd flaenaf, dosbarthiadau grŵp, pwll nofio 25m a neuadd chwaraeon. Felly p'un a ydych chi'n dechrau ymarfer corff, neu'n ymarfer corff yn rheolaidd, rydym yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch. 

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 90 o safleoedd i chi ymarfer corff yn hyderus. 

Campfa

Nofio

P'un a ydych eisiau nofio mewn lôn, cael hwyl yn y pwll neu ddysgu nofio, mae ein pyllau yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

O ffitrwydd swyddogaethol i pilates neu o losgi i feicio, mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb. 

Dosbarthiadau

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, pêl-droed pump bob ochr neu bêl-fasged? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
  • Pyllau nofio 25m a 13m
  • Dros 45 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR Rhowch gynnig arnom am ddim

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL