Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} View more   View {{ alerts.length}} alerts.

NOFIO UWCH I BLANT

Mae darparu llwybr parhaus i’n haelodau Dysgu Nofio yn bwysig i ni. Mae ein sesiynau Nofio Uwch i Blant yn galluogi cyfranogwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau a’u cymhwysedd dŵr gan ddilyn y fframwaith Dysgu Nofio 1-7 craidd. Mae’r sesiynau yma’n helpu i fireinio’r dechneg nofio a datblygu ffitrwydd dŵr, yn ogystal â dysgu sgiliau newydd a chael hwyl. Mae’r cyrsiau hyn ar gael i unrhyw un sy’n gallu nofio 100m yn dda ac sy’n hyderus mewn dŵr dwfn, nid dim ond y nofwyr hynny sydd wedi cwblhau’r llwybr Dysgu Nofio craidd.

Rydyn ni’n cefnogi pobl ifanc ar ein Rhaglen Dysgu Nofio sy’n dymuno camu ymlaen i waith achub bywydau neu addysgu nofio pan fyddant yn 16 oed neu’n hŷn. Mae hyfforddiant wedi’i ariannu ar gael i’r rhai sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol. Fe allwch chi gael rhagor o wybodaeth drwy gofrestru yma.

GWERSI NOFIO

Barod i wella eich sgiliau nofio chi neu sgiliau nofio eich plentyn yn ystod y gwyliau hanner tymor?

Archebwch eich lle isod neu cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth!

ARCHEBU NAWR O £30.00 y mis CYSYLLTU Â NI