Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

CHWARAEON A GWEITHGAREDDAU

Leisure Centre Hero Image
Sut i archebu

Os ydych yn archebu gweithgaredd am y tro cyntaf, cysylltwch â'r ganolfan naill ai drwy anfon neges atom neu roi galwad i ni. 

 

CYSYLLTU Â NI

Ydych chi’n archebu ar-lein fel arfer? Mewngofnodwch i’n porthol i aelodau.

Nid man agored yn unig yw ein neuadd chwaraeon. Mae gennym y cyfleusterau i drawsnewid y neuadd ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. P'un ai gosod y rhwydi badminton neu ddod â'r byrddau pêl-fasged i lawr sydd ei eisiau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â'r ganolfan a byddwn yn gwneud y gweddill!

 

Beth sydd ar gael?

  • Neuadd chwaraeon
  • Badminton
  • Pêl-fasged
  • Pêl-rwyd
  • Pump-bob-ochr
  • Tenis bwrdd


Cyfleusterau

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen clo clap)
  • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch
Sut i archebu

Os ydych yn archebu gweithgaredd am y tro cyntaf, cysylltwch â'r ganolfan naill ai drwy anfon neges atom neu roi galwad i ni. 

 

CYSYLLTU Â NI

Ydych chi’n archebu ar-lein fel arfer? Mewngofnodwch i’n porthol i aelodau.