EIN CAMPFA

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £35.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £35.00 y mis

Ein campfa gyfeillgar a chroesawgar yw'r lle perffaith i gadw'n heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

 

Beth sydd ar gael?

Campfa â 117 o safleoedd ymarfer:

  • 11 o felinau rhedeg
  • 6 thraws-hyfforddwr
  • 45 o beiriannau ymwrthedd
  • Ardal Pwysau Rhydd (hyd at 50kg)
  • Hyfforddiant personol ar gael

 

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Rydym yn cynnig dosbarth ymarfer corff grŵp sy'n addas i bawb. Ewch i'r adran dosbarthiadau i ddod o hyd i'r opsiwn gorau i chi.

 

CYFLEUSTERAU

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal £1)
     

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £35.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol ac iau a rhai consesiynol eraill i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Fitness Gym

Adult Non Member

£5.60

Concession (60+)

£3.40

Hyfforddiant Personol

Hyfforddiant Personol

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi wneud rhaglen 6 wythnos, sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 01446 403 000 i gael gwybod mwy. 

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £35.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £35.00 y mis