Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} View more   View {{ alerts.length}} alerts.

EIN CAMPFA

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis

Ein campfa gyfeillgar a chroesawgar yw'r lle perffaith i gadw'n heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

 

Beth sydd ar gael?

Campfa â 117 o safleoedd ymarfer:

  • 11 o felinau rhedeg
  • 6 thraws-hyfforddwr
  • 45 o beiriannau ymwrthedd
  • Ardal Pwysau Rhydd (hyd at 50kg)
  • Hyfforddiant personol ar gael

 

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Rydym yn cynnig dosbarth ymarfer corff grŵp sy'n addas i bawb. Ewch i'r adran dosbarthiadau i ddod o hyd i'r opsiwn gorau i chi.

 

CYFLEUSTERAU

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal £1)
     

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £37.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol ac iau a rhai consesiynol eraill i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Fitness Gym

Adult Non Member

Peak

£7.30

Concession (60+)

Peak

£6.90

Adult Non Member

Off Peak

£6.20

Concession (60+)

Off Peak

£4.00

Hyfforddiant Personol

Hyfforddiant Personol

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi wneud rhaglen 6 wythnos, sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 01446 403 000 i gael gwybod mwy. 

SUT I DDEFNYDDIO’R GAMPFA

SUT I DDEFNYDDIO’R GAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

BODITRAX

BODITRAX

Erbyn hyn mae’r system Boditrax wedi’i gosod mewn nifer o’n canolfannau hamdden ac mae eisoes yn boblogaidd iawn gyda miloedd o’n haelodau! Dyma chi beiriant sy’n esbonio popeth sydd angen ei wybod am fecaneg eich corff, a hynny mewn ychydig eiliadau ac AM DDIM!

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau a chwsmeriaid talu wrth fynd.

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis