Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

DOSBARTHIADAU

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys Ffitrwydd Swyddogaethol, BodyPump, Pilates a Zumba. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer corff.

 

Beth sydd ar gael?

  • 24 o ddosbarthiadau
  • 4 stiwdio
  • 5 hyfforddwr

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal £1 yn yr ochr wlyb, angen clo clap yn yr ochr sych)
  • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £37.00 y mis.

Classes

Adult Non Member

Peak

5.50

Concession (60+)

Off Peak

2.70

Concession

Peak

4.70

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

DOSBARTHIADAU DAWNSIO

DOSBARTHIADAU DAWNSIO

DOSBARTHIADAU CRYFDER A CHRAIDD

DOSBARTHIADAU CRYFDER A CHRAIDD

DOSBARTHIADAU MEDDWL A CHORFF

DOSBARTHIADAU MEDDWL A CHORFF

DOSBARTHIADAU BEICIO

DOSBARTHIADAU BEICIO

DOSBARTHIADAU YN Y DŴR

DOSBARTHIADAU YN Y DŴR

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis