AMSERAU AGOR

LEISURE CENTRE
Dydd Llun 06:00 - 21:00
Dydd Mawrth 06:00 - 21:00
Mercher 06:00 - 21:00
dydd Iau 06:00 - 21:00
Gwener 06:00 - 21:00
dydd Sadwrn 08:00 - 17:00
Sul 08:00 - 17:00
FITNESS GYM & HAMMER STRENGTH GYM
Dydd Llun 06:00 - 21:00
Dydd Mawrth 06:00 - 21:00
Mercher 06:00 - 21:00
dydd Iau 06:00 - 21:00
Gwener 06:00 - 21:00
dydd Sadwrn 08:00 - 17:00
Sul 08:00 - 17:00
SPECIAL OFFER
YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
  • Pyllau nofio 25m a 13m
  • Dros 45 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
JOIN TODAY And pay £0 until July!

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma