PRISIAU AC AELODAU

AR Y DUDALEN HON:

 • Buddion aelodaeth
 • Aelodaeth fisol
 • Aelodaeth flynyddol
 • Prisiau dydd
Fitness Gym

Adult Non Member

£5.60

Concession (60+)

£3.40

Hammer Strength

Adult Non Member

£5.20

Concession (60+)

£3.40

Swimming

Adult Non Member

4.20

Concession (60+)

Off Peak

2.60

Under 4's

FREE

Classes

Adult Non Member

£4.05

Concession (60+)

£2.10

Concession

Peak

£4.30

Racket Sports

Racket Sports Peak

Peak

£7.95

Racket Sports Off Peak

£6.45

Racket Sports Concession Peak (60yrs+)

Peak

£7.15

Racket Sports Concession Off Peak (60yrs +)

£4.25

Expression Member Peak

Peak

£4.00

Expression Member Off Peak

FREE

Racket Sports

Racket Sports Peak

Peak

£7.95

Racket Sports Off Peak

£6.45

Racket Sports Concession Peak (60yrs+)

Peak

£7.15

Racket Sports Concession Off Peak (60yrs +)

£4.25

Expression Member Peak

Peak

£4.00

Expression Member Off Peak

FREE

Main Hall Hire

5 a side - Whole Hall (1hr)

Peak

£ 45.00

Basket Ball - Half Hall (1hr)

Peak

£32.25

Soft Play & Parties (1 Hour Slot)

Soft Play Party

Weekends

£125

Pool Party

Sundays

£150

Swimming

Adult Non Member

4.20

Concession (60+)

Off Peak

2.60

Under 4's

FREE

PRISIAU

AELODAETHAU

 • Mynediad llawn diderfyn i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
 • Cymryd rhan am ddim yn unrhyw un o'n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp
 • Mynediad am ddim i'r pwll ym mhob sesiwn nofio hamddenol neu sesiwn nofio lôn
 • Chwaraeon racedi y tu allan i’r oriau brig am ddim
 • Mynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd ar alw gydag app y Ganolfan Hamdden
 • Rheoli eich holl archebion gydag app y Ganolfan Hamdden

AELODAETHAU MISOL

IECHYD A FFITRWYDD

Contract Tymor Penodol 12 mis

Mynediad i'r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a gweithgareddau dethol. Yn galluogi defnydd o bob safle ym Mro Morgannwg
Contract sefydlog am 12 mis.

O £35.00 y mis

YMUNWCH HEDDIW

Mynediad i'r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a gweithgareddau dethol. Yn galluogi defnydd o safle Caerdydd ynghyd â phob safle ym Mro Morgannwg
Contract sefydlog am 12 mis.
O £43.00 mis

YMUNWCH HEDDIW

Contract Misol Hyblyg

Ein tâl aelodaeth hyblyg safonol a delir yn fisol gyda mis o rybudd i ganslo. Yn galluogi defnydd o bob safle ym Mro Morgannwg
O £39.00 y mis

YMUNWCH HEDDIW

Contract Misol Hyblyg

Ein tâl aelodaeth hyblyg safonol a delir yn fisol gyda mis o rybudd i ganslo. Yn galluogi defnydd o safle Caerdydd ynghyd â phob safle ym Mro Morgannwg
O £47.00 y mis

 

YMUNWCH HEDDIW

 

NOFIO YN UNIG

Contract Tymor Penodol 12 mis

Ein haelodaeth nofio safonol a delir yn flynyddol. Yn cynnwys gostyngiad o 10% ar gyfer aelodaeth flynyddol. 
Yn dechrau ar £28.00 am gyfnod blynyddol.

YMUNWCH HEDDIW

 

AELODAETHAU BLYNYDDOL

IECHYD A FFITRWYDD

Aelodaeth Flynyddol a Dalwyd yn Llawn

Ein haelodaeth safonol a delir yn flynyddol. Yn cynnwys gostyngiad o 10% ar gyfer aelodaeth flynyddol. 
Yn dechrau ar £378.00 am gyfnod blynyddol.

YMUNWCH HEDDIW

 

NOFIO YN UNIG

Aelodaeth Flynyddol a Dalwyd yn Llawn

Ein haelodaeth nofio safonol a delir yn flynyddol. Yn cynnwys gostyngiad o 10% ar gyfer aelodaeth flynyddol. 
Yn dechrau ar £302.40 am gyfnod blynyddol.

YMUNWCH HEDDIW
YMAELODI
 • Mynediad i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
 • Pyllau nofio 25m a 13m
 • Dros 45 o ddosbarthiadau’r wythnos
 • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £35.00 y mis

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma