Alert Icon Penarth Leisure Centre is getting a vital roof refurbishment. Expect disruptions during the three-phase project starting late October 2023, continuing into early 2024. The pool will be unavailable during phase one, but alternatives are available. Click to read more.

Nofio Lôn

Mae nofio lôn yn ffordd wych o weithio ar eich ffitrwydd cyffredinol. Rydym yn cynnig nofwyr gwahanol yn dibynnu ar eich gallu a'ch lefelau ffitrwydd: 

Araf: Lôn i nofwyr sy'n gallu nofio hyd llawn ar gyflymder araf a chyson. Lle bo'n bosib bydd lôn ddwbl yn cael ei darparu.


Canolig:  Lôn i nofwyr sy'n gallu nofio hyd cyflawn ar gyflymder cymhedrol heb stopio'n rheolaidd h.y. o dan 45 eiliad am bob 25 metr


Cyflym: Lôn i nofwyr sy'n nofio'n gyfforddus ar gyflymder cyflym a chyson h.y. o dan 30 eiliad am bob 25 metr

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 120 o safleoedd ymarfer
  • Pwll nofio 25m
  • 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £35.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma