Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Nofio Lôn

Mae nofio lôn yn ffordd wych o weithio ar eich ffitrwydd cyffredinol. Rydym yn cynnig nofwyr gwahanol yn dibynnu ar eich gallu a'ch lefelau ffitrwydd: 

Araf: Lôn i nofwyr sy'n gallu nofio hyd llawn ar gyflymder araf a chyson. Lle bo'n bosib bydd lôn ddwbl yn cael ei darparu.


Canolig:  Lôn i nofwyr sy'n gallu nofio hyd cyflawn ar gyflymder cymhedrol heb stopio'n rheolaidd h.y. o dan 45 eiliad am bob 25 metr


Cyflym: Lôn i nofwyr sy'n nofio'n gyfforddus ar gyflymder cyflym a chyson h.y. o dan 30 eiliad am bob 25 metr

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
  • Pyllau nofio 25m a 13m
  • Dros 45 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma