Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Adlamu

Mae adlamu yn ddosbarth ymarfer corff sy'n canolbwyntio ar gardio effaith isel a berfformir ar drampolîn bach. Gall neidiau fod yn gyflym neu'n araf, a gellir eu cymysgu â gorffwys neu gamu aerobig. Mae'n helpu i weithio cyhyrau yn y coesau, gan gynyddu dygnwch a chryfhau'r corff is. Mae'r gweithgaredd yn dyner ar y cymalau a gall helpu i wella cydbwysedd a chydlynu. Mae'n briodol i bobl o bob oed, o blant i oedolion hŷn.

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
  • Pyllau nofio 25m a 13m
  • Dros 45 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma