Llosgi

Mae'r cliw yn yr enw ar y dosbarth hwn. Ymarfer corff llawn gan ddefnyddio clychau bar ac ymarferion pwysau corff, cymysgu aerobig a chryfder a chyflyru sydd wedi'i gynllunio i wneud i'ch corff losgi i weld canlyniadau rhagorol!

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 117 o safleoedd ymarfer
  • Pyllau nofio 25m a 13m
  • Dros 45 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £35.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma