Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

CYRSIAU CYFLYM

Pam archebu lle ar ein Cyrsiau Cyflym?

Mae Cyrsiau Cyflym fesul cam yn ffordd wych i blant gael help ychwanegol i basio eu cam yn gyflymach. Mae ein cyrsiau nofio dwys, wythnos o hyd yn dilyn ein rhaglen Dysgu Nofio gan Nofio Cymru ar gyfer camau / tonnau 1 – 7 i sicrhau bod eich plant yn nofio’n fwy diogel, clyfar a chryf. Maen nhw ar gael yn ystod pob cyfnod hanner tymor ar wahân i’r Nadolig. Mae sesiynau Cwrs Cyflym ar gael i ddechreuwyr Achub Bywydau hefyd, yn ogystal â rhai Deifio a Hyder Mewn Dŵr Dwfn, sy’n addas i’r rhai sydd eisiau gwella eu sgiliau y tu allan i’r camau nofio.

Mae cyrsiau cyflym yn fuddiol iawn am nifer o resymau:

  • Dysgu Dwys: Fel rheol, mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl dros gyfnod byr. Mae hyn yn gallu arwain at ennill sgiliau yn gyflymach.
  • Sgiliau Diogelwch: Mae plant yn dysgu sgiliau diogelwch dŵr hanfodol yn gyflym, sy’n hollbwysig ar gyfer eu lles mewn dŵr.
  • Cysondeb: Mae gwersi dyddiol neu reolaidd ar gwrs cyflym yn gallu helpu i gynnal trywydd dysgu cyson, gan leihau’r siawns o golli sgiliau.
  • Goresgyn Rhwystrau: I rai plant, yn enwedig y rhai a allai fod yn betrus neu’n bryderus ynglŷn â dŵr, mae cwrs cyflym trochi, wedi’i strwythuro yn gallu chwalu rhwystrau a chyflymu cynnydd.
  • Rhyngweithio Cymdeithasol: Gall plant elwa ar ryngweithio â’u cyfoedion mewn lleoliad grŵp, sy’n gallu ychwanegu elfen hwyl a chymdeithasol at y broses ddysgu.

Rhagor o wybodaeth

Rydyn ni yma i helpu – cysylltwch i drafod Cyrsiau Cyflym ymhellach, gan gynnwys pa gam fyddai orau i’ch plentyn.

Please note all Swimming Crash Courses will be held at Cardiff International Pool until Penarth's roof replacement is completed. Please visit the FAQs here for more information.

YMAELODI
CYRSIAU CYFLYM

Barod i wella eich sgiliau nofio chi neu sgiliau nofio eich plentyn yn ystod y gwyliau hanner tymor?

Archebwch eich lle isod neu cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

ARCHEBU NAWR CYSYLLTU Â NI

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma