Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

CYFLEUSTERAU A MANYLION

Ar y dudalen hon

Show All

CYRRAEDD YMA

Rhodfa Olympaidd, Grangetown, Caerdydd CF11 0JS


Mewn Car

Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF11 0JS

 

Ar Fws

Cynlluniwch eich taith bws fan hyn

Dyma ddolen i'r gwasanaeth bysus lleol; lle gallwch chwilio am y llwybr bws priodol: www.cardiffbus.com

MAES PARCIO

Mae gennym faes parcio mawr y tu ôl i'n hadeilad, sydd ar gael am ddim i'n cwsmeriaid. Mae'r maes parcio yn hygyrch i bobl anabl ac mae parcio rhiant a phlant.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd ail-lenwi dŵr
 • Gorsafoedd diheintio dwylo digyswllt am ddim
 • Loceri (mae angen darn £1 neu docyn troli)
 • Ystafelloedd newid arddull pentref (ciwbiclau unigol)
 • Mae ystafelloedd newid preifat ar gael i aelodau'n unig
 • Cawodydd preifat

CAMPFA

I gael manylion llawn cyfleusterau'r gampfa:
Gweler yr adran campfa

PWLL NOFIO

Mae ein pwll yn darparu ar gyfer pob math o weithgareddau nofio, oedrannau a galluoedd.

Gweler yr adran nofio i gael y manylion llawn.

PWLL HAMDDEN

Dewch i sblasio am oriau yn ein pwll hamdden, sy’n cael ei oruchwylio’n llawn. Ar ben hynny mae tair sleid, afon araf a basn mawr unigryw, felly mae’r teulu cyfan yn siŵr o gael hwyl.

Ewch i’r adran pwll hamdden i gael y manylion llawn.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Gweler yr adran dosbarthiadau i gael y manylion llawn. 

STIWDIO HYFFORDDI GWEITHREDOL

Mae ein ardal hyfforddi ymarferol yn cynnwys amrywiaeth o offer gan gynnwys Gorsaf Hyfforddi Gweithredol Queenax. Dyma system fwyaf unigryw’r byd ar gyfer hyfforddiant swyddogaethol ac ymarfer pwysau’r corff, gyda’r gallu i ddefnyddio ategion hyfforddi gwahanol ar gyfer grwpiau ymarfer a dosbarthiadau HIIT. 

YSTAFELLOEDD IECHYD

Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. P'un a ydych eisiau ymlacio ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu am orffwys ar ôl diwrnod caled o waith, gallwch ddewis ein sawna, ein hystafell ager neu’n sba (neu’r tri i gyd) i leddfu cyhyrau blinedig ac i ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo'n fywiog ac yn iach!

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Dolen Sain
 • Teclynnau Codi Pwll
 • Sesiynau nofio hygyrch
 • Deunyddiau mewn fformat print mawr
 • Parcio Hygyrch
 • Eisteddle i wylwyr ar gyfer y ddau bwll nofio

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

CYRRAEDD YMA

Rhodfa Olympaidd, Grangetown, Caerdydd CF11 0JS


Mewn Car

Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF11 0JS

 

Ar Fws

Cynlluniwch eich taith bws fan hyn

Dyma ddolen i'r gwasanaeth bysus lleol; lle gallwch chwilio am y llwybr bws priodol: www.cardiffbus.com

MAES PARCIO

Mae gennym faes parcio mawr y tu ôl i'n hadeilad, sydd ar gael am ddim i'n cwsmeriaid. Mae'r maes parcio yn hygyrch i bobl anabl ac mae parcio rhiant a phlant.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd ail-lenwi dŵr
 • Gorsafoedd diheintio dwylo digyswllt am ddim
 • Loceri (mae angen darn £1 neu docyn troli)
 • Ystafelloedd newid arddull pentref (ciwbiclau unigol)
 • Mae ystafelloedd newid preifat ar gael i aelodau'n unig
 • Cawodydd preifat

CAMPFA

I gael manylion llawn cyfleusterau'r gampfa:
Gweler yr adran campfa

PWLL NOFIO

Mae ein pwll yn darparu ar gyfer pob math o weithgareddau nofio, oedrannau a galluoedd.

Gweler yr adran nofio i gael y manylion llawn.

PWLL HAMDDEN

Dewch i sblasio am oriau yn ein pwll hamdden, sy’n cael ei oruchwylio’n llawn. Ar ben hynny mae tair sleid, afon araf a basn mawr unigryw, felly mae’r teulu cyfan yn siŵr o gael hwyl.

Ewch i’r adran pwll hamdden i gael y manylion llawn.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Gweler yr adran dosbarthiadau i gael y manylion llawn. 

STIWDIO HYFFORDDI GWEITHREDOL

Mae ein ardal hyfforddi ymarferol yn cynnwys amrywiaeth o offer gan gynnwys Gorsaf Hyfforddi Gweithredol Queenax. Dyma system fwyaf unigryw’r byd ar gyfer hyfforddiant swyddogaethol ac ymarfer pwysau’r corff, gyda’r gallu i ddefnyddio ategion hyfforddi gwahanol ar gyfer grwpiau ymarfer a dosbarthiadau HIIT. 

YSTAFELLOEDD IECHYD

Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. P'un a ydych eisiau ymlacio ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu am orffwys ar ôl diwrnod caled o waith, gallwch ddewis ein sawna, ein hystafell ager neu’n sba (neu’r tri i gyd) i leddfu cyhyrau blinedig ac i ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo'n fywiog ac yn iach!

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Dolen Sain
 • Teclynnau Codi Pwll
 • Sesiynau nofio hygyrch
 • Deunyddiau mewn fformat print mawr
 • Parcio Hygyrch
 • Eisteddle i wylwyr ar gyfer y ddau bwll nofio

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.