Cardio Virtual GRIT ™

Sesiwn hyfforddiant cyfnodau dwysedd uchel (HIIT) sy’n gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, yn cynyddu cyflymdra ac yn llosgi’r nifer mwyaf posib o galorïau. Mae’r sesiwn ymarfer hon yn defnyddio amrywiaeth o ymarferion pwysau corff ac yn rhoi’r holl herio a dwysedd y mae eu hangen arnoch i gael canlyniadau cyflym.

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa llawn offer
  • Pwll nofio rhyngwladol 50 metr
  • Dros 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £40.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma