Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

DEWIS EICH CYNLLUN AELODAETH

Rydyn ni’n deall bod hyblygrwydd yn hollbwysig wrth ddewis aelodaeth sy’n addas i’ch ffordd o fyw ac yn eich helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. Dyna pam ein bod yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd o dalu i fodloni eich anghenion.

{{item.name}}

£{{item.cycleFee.toFixed(2)}} {{item.feeType == 2 ? perAnnumText : perMonthText}}

{{item.promotionName}} Arbed £{{(item.discountTotal * -1).toFixed(2)}}

{{item.description}}

CAEL MWY O’CH AELODAETH

Fe allwch chi gael mynediad i Gampfa a Phwll Nofio Rhyngwladol Caerdydd fel rhan o’ch aelodaeth. Cliciwch isod i weld ein dewisiadau aelodaeth sy’n rhoi mynediad i chi yng Nghaerdydd ac i bob canolfan ym Mro Morgannwg.

GWELD DEWISIADAU AELODAETH

 

 

Mae ein canolfan yn cynnig gostyngiadau i weithwyr y GIG, myfyrwyr, partneriaid corfforaethol, yn ogystal â gostyngiadau. Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth.

BETH SY’N CAEL EI GYNNIG

Mae ein rhaglen aelodaeth yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gwych i gefnogi eich siwrnai ffitrwydd.

Campfa

Campfa


  • Melinau Rhedeg
  • Traws-hyfforddwyr
  • Peiriant Rhwyfo
  • Beiciau amrywiol
  • Ystod lawn o beiriannau ymwrthedd
  • Pwysau rhydd (hyd at 50kg)
  • Cynllunio ffitrwydd personol
Nofio

Nofio


  • Mae nofio ar gael yn: Canolfan Hamdden Y Barri, Canolfan Hamdden Penarth a Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr.
Dosbarthiadau

Dosbarthiadau


  • 12 dosbarth
  • 2 stiwdio campfa

CYCHWYN EICH SIWRNAI FFITRWYDD

Ymunwch â ni i ganfod llond gwlad o bosibiliadau newydd gyda’n haelodaeth hollgynhwysol. Ymunwch â chymuned gyfeillgar o bobl sydd wrth eu bodd yn cadw’n heini a hyfforddwyr profiadol a fydd yn eich helpu chi i gyflawni eich nodau.

Peidiwch ag oedi – cymerwch y cam cyntaf tuag at fywyd iachach a dechrau arni heddiw

YMUNWCH HEDDIW

Telerau ac amodau aelodaeth yn berthnasol

Sylwch fod telerau ac amodau yn berthnasol i’n haelodaeth. I ddeall ein telerau defnydd a’n polisïau canslo, byddem yn eich annog i ddarllen y manylion llawn drwy glicio yma.