CLUBS

On this page

Show All

CLWB KARATE’R BONT-FAEN

Dull hunanamddiffyn gyda gwerthoedd traddodiadol yw Karate. Mae'r 2 ddosbarth cyntaf am ddim. Mae croeso i blant ac oedolion o unrhyw safon.

Amserau'r dosbarth yw:

Dydd Llun - 18:00 - 19:00 a 19:00 - 20:30

Dydd Mawrth 19:00 - 20:00

Dydd Gwener 18:00 - 19:00

TAE KWON DO’R BONT-FAEN

Fe sefydlodd Meistr Simon Griffiths ei glwb taekwondo mewn neuadd bentref gymunedol fechan yn Ystradowen, Y Bont-faen yn ôl yn 2009.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Meistr Griffiths wedi ymwneud mwy â sefydlu cysylltiad cryf rhwng ei Glwb yn y Bont-faen a'r freuddwyd Olympaidd.

Yn ystod ei yrfa, mae Simon wedi hyfforddi a chystadlu ochr yn ochr â nifer o aelodau tîm Prydain Fawr ac Olympiaid gan gynnwys Stephen Jennings, Martin Stamper, Gareth Brown a Pencampwr y Byd Aaron Cook i enwi dim ond rhai.

Mae wedi cael ei hyfforddi gan un neu fwy o arloeswyr Taekwondo Cymreig mawr gan gynnwys Meistr Leon Shakespeare, Meistr Brian Jones ac wrth gwrs Meistr Porl Stone o Taekwondo Cymru

ACADEMI TENNIS DIAMOND

Sefydlwyd Academi Tenis Diamond yn 2006 gyda'r nod o ddod â thenis i blant sydd efallai heb gael y cyfle i chwarae'r gamp yn y gorffennol.

Rydyn ni’n cynnal rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gyfer plant bach, plant iau, pobl ifanc, myfyrwyr ac oedolion.


Cysylltwch â'r clwb yma.

TAEKWONDO NEIL GIMBEL

Mae gan Taekwondo rywbeth i'w gynnig i bawb. Mae yna ffurfiau, dulliau hunanamddiffyn, ymrafael a dal, technegau llaw, Taekwondo chwaraeon ac wrth gwrs technegau cicio anhygoel.

Mae Taekwondo ar gyfer yr ifanc a’r rheiny nad ydynt mor ifanc, y cystadleuydd, y ffanatig ffitrwydd, y person sy'n chwilio am dechnegau hunanamddiffyn, y rhiant sy’n chwilio am amgylchedd disgybledig da i'w plentyn. Gall pawb ddod o hyd i rywbeth yn Taekwondo!

Cysylltwch â'r clwb yma.

CLWB KARATE’R BONT-FAEN

Dull hunanamddiffyn gyda gwerthoedd traddodiadol yw Karate. Mae'r 2 ddosbarth cyntaf am ddim. Mae croeso i blant ac oedolion o unrhyw safon.

Amserau'r dosbarth yw:

Dydd Llun - 18:00 - 19:00 a 19:00 - 20:30

Dydd Mawrth 19:00 - 20:00

Dydd Gwener 18:00 - 19:00

TAE KWON DO’R BONT-FAEN

Fe sefydlodd Meistr Simon Griffiths ei glwb taekwondo mewn neuadd bentref gymunedol fechan yn Ystradowen, Y Bont-faen yn ôl yn 2009.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Meistr Griffiths wedi ymwneud mwy â sefydlu cysylltiad cryf rhwng ei Glwb yn y Bont-faen a'r freuddwyd Olympaidd.

Yn ystod ei yrfa, mae Simon wedi hyfforddi a chystadlu ochr yn ochr â nifer o aelodau tîm Prydain Fawr ac Olympiaid gan gynnwys Stephen Jennings, Martin Stamper, Gareth Brown a Pencampwr y Byd Aaron Cook i enwi dim ond rhai.

Mae wedi cael ei hyfforddi gan un neu fwy o arloeswyr Taekwondo Cymreig mawr gan gynnwys Meistr Leon Shakespeare, Meistr Brian Jones ac wrth gwrs Meistr Porl Stone o Taekwondo Cymru

ACADEMI TENNIS DIAMOND

Sefydlwyd Academi Tenis Diamond yn 2006 gyda'r nod o ddod â thenis i blant sydd efallai heb gael y cyfle i chwarae'r gamp yn y gorffennol.

Rydyn ni’n cynnal rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gyfer plant bach, plant iau, pobl ifanc, myfyrwyr ac oedolion.


Cysylltwch â'r clwb yma.

TAEKWONDO NEIL GIMBEL

Mae gan Taekwondo rywbeth i'w gynnig i bawb. Mae yna ffurfiau, dulliau hunanamddiffyn, ymrafael a dal, technegau llaw, Taekwondo chwaraeon ac wrth gwrs technegau cicio anhygoel.

Mae Taekwondo ar gyfer yr ifanc a’r rheiny nad ydynt mor ifanc, y cystadleuydd, y ffanatig ffitrwydd, y person sy'n chwilio am dechnegau hunanamddiffyn, y rhiant sy’n chwilio am amgylchedd disgybledig da i'w plentyn. Gall pawb ddod o hyd i rywbeth yn Taekwondo!

Cysylltwch â'r clwb yma.