Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

EIN GYM

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau yn ogystal â chwsmeriaid sy’n talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis

Mae ein campfa gyfeillgar a chroesawgar wedi'i rhannu'n ystafell gardio a stiwdio ymarferol, gan ddarparu'r lle perffaith i fod yn heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

 

Beth sydd ar gael?

Ystafell Gardio:

  • Melinau Rhedeg
  • Traws-hyfforddwyr
  • Peiriant Rhwyfo
  • Beiciau amrywiol

 

Stiwdio Ymarferol:

  • Ystod lawn o beiriannau ymwrthedd
  • Pwysau rhydd (hyd at 50kg)
  • Cynllunio ffitrwydd personol

 

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp sy’n addas i bawb. Ewch i’r adran dosbarthiadau i ddod o hyd i’r opsiwn gorau i chi.

 

CYFLEUSTERAU

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal o £1)

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £37.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol, iau a ffurfiau consesiynol eraill ar aelodaeth i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Fitness Gym

Adult Non Member

Peak

£7.50

Adult Non Member

Off Peak

£6.50

Hyfforddiant Personol

Hyfforddiant Personol

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi gael rhaglen 6 wythnos, gwneud sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 01446 403 000 i gael gwybod mwy. 

CAMPFA

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau yn ogystal â chwsmeriaid sy’n talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis