CLASSES

Leisure Centre Hero Image
OFFER ENDS 30 NOVEMBER
YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

JOIN NOW PAY £0 UNTIL 2024

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys hyfforddiant cylched, Body Combat, Coesau, Penolau a Boliau a beicio dan do. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer.

 

Beth sydd ar gael?

  • 12 dosbarth
  • 2 stiwdio campfa

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ciwbiclau newid preifat
  • Cawodydd preifat
  • Loceri (angen blaendal o £1)
  • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £37.00 y mis.

Classes

Adult Non Member

Peak

£5.50

Adult Non Member

Off Peak

£4.50

Senior Concession Non Member

Peak

£4.70

Senior Concession Non Member

Off Peak

£2.70

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

JOIN NOW PAY £0 UNTIL 2024