Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

FACILITIES AND DETAILS

Ar y dudalen hon

Show All

CYRRAEDD YMA

The Bear Field, Y Bont-faen CF71 7DA

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF71 7DA


Ar Fws
Mae'r bws X2 gyda First Bus yn mynd rhwng Caerdydd a P

MAES PARCIO

Mae gan y maes parcio leoedd i gerbydau gan gynnwys parcio hygyrch, rhiant a phlentyn, a beiciau modur.

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd diheintio dwylo
 • Loceri
 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd

CAMPFA

Mae ein campfa wedi'i rhannu'n ystafell gardio a stiwdio ymarferol i chi fwrw eich nodau ffitrwydd. 

Gweld y gampfa

STIWDIO HAWDD

Mae ein stiwdio Easyline yn cynnwys offer ymwrthedd ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ein cynllun atgyfeirio gan feddyg teulu poblogaidd.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Gweler yr adran dosbarthiadau am y manylion llawn. 

NEUADD CHWARAEON PEDWAR CWRT

Pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, pêl-fasged? Gall ein neuadd chwaraeon gael ei defnyddio gan glybiau, grwpiau ac unigolion ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.
 

Gweler yr adran chwaraeon a gweithgareddau am y manylion llawn.

YSTAFELLOEDD IECHYD

Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. P'un a ydych eisiau ymlacio ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu rydych am orffwys ar ôl diwrnod caled o waith, gallwch ddewis ein sawna, ein hystafell ager a’n sba (neu’r tri i gyd) i leddfu cyhyrau blinedig ac ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo'n fywiog ac yn iach!

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft
 • Ardal Campfa Inclusive Fitness Initiative
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Dolen Sain
 • Teclynnau Codi Pwll
 • Deunyddiau mewn fformat print mawr
 • Parcio hygyrch

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu a gwella ein cyfleusterau fel ein bod yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol/ychwanegol ar gyfer ymweld, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl.

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

LLOGI AR GYFER PARTI

Gallwn greu'r parti perffaith ar gyfer eich plentyn! Mae gennym y cyfleusterau a'r tîm ymroddedig wrth law i wneud eich digwyddiad chi’n un bythgofiadwy. Gyda goruchwyliaeth bob amser, gallwch gael tawelwch meddwl y bydd eich plentyn yn cael amser gwych mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl.

CYRRAEDD YMA

The Bear Field, Y Bont-faen CF71 7DA

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF71 7DA


Ar Fws
Mae'r bws X2 gyda First Bus yn mynd rhwng Caerdydd a P

MAES PARCIO

Mae gan y maes parcio leoedd i gerbydau gan gynnwys parcio hygyrch, rhiant a phlentyn, a beiciau modur.

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd diheintio dwylo
 • Loceri
 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd

CAMPFA

Mae ein campfa wedi'i rhannu'n ystafell gardio a stiwdio ymarferol i chi fwrw eich nodau ffitrwydd. 

Gweld y gampfa

STIWDIO HAWDD

Mae ein stiwdio Easyline yn cynnwys offer ymwrthedd ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ein cynllun atgyfeirio gan feddyg teulu poblogaidd.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Gweler yr adran dosbarthiadau am y manylion llawn. 

NEUADD CHWARAEON PEDWAR CWRT

Pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, pêl-fasged? Gall ein neuadd chwaraeon gael ei defnyddio gan glybiau, grwpiau ac unigolion ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.
 

Gweler yr adran chwaraeon a gweithgareddau am y manylion llawn.

YSTAFELLOEDD IECHYD

Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. P'un a ydych eisiau ymlacio ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu rydych am orffwys ar ôl diwrnod caled o waith, gallwch ddewis ein sawna, ein hystafell ager a’n sba (neu’r tri i gyd) i leddfu cyhyrau blinedig ac ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo'n fywiog ac yn iach!

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft
 • Ardal Campfa Inclusive Fitness Initiative
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Dolen Sain
 • Teclynnau Codi Pwll
 • Deunyddiau mewn fformat print mawr
 • Parcio hygyrch

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu a gwella ein cyfleusterau fel ein bod yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol/ychwanegol ar gyfer ymweld, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl.

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

LLOGI AR GYFER PARTI

Gallwn greu'r parti perffaith ar gyfer eich plentyn! Mae gennym y cyfleusterau a'r tîm ymroddedig wrth law i wneud eich digwyddiad chi’n un bythgofiadwy. Gyda goruchwyliaeth bob amser, gallwch gael tawelwch meddwl y bydd eich plentyn yn cael amser gwych mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl.