Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Leisure Centre Hero Image
Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae Canolfan Hamdden y Bont-faen, sydd yng nghanol Bro Morgannwg, yn cynnig ystod eang o gyfleusterau. Ein campfa eang, ein dosbarthiadau ymarfer corff grŵp a’n neuadd chwaraeon yw'r lleoedd perffaith i wneud ymarfer corff. Ac os ydych chi am ymlacio, gallwch wneud defnydd o'n sba iechyd. Beth bynnag yw eich gallu, rydym wrth law i’ch helpu.

Y TU MEWN I'R
CANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 40 o safleoedd i chi ymarfer corff yn hyderus. 

Campfa

Dosbarthiadau

O HIIT i pilates neu o Zumba i feicio, mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb. 

Dosbarthiadau

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, tenis bwrdd, neu gêm bêl-droed pump bob ochr? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
YMAELODI
  • Defnyddio ein campfa
  • Defnyddio holl ganolfannau hamdden Bro Morgannwg
  • Defnyddio Pwll Rhyngwladol Caerdydd a’r Gampfa
  • 12 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL