Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

GWEITHGAREDDAU I BLANT YNG NGHANOLFAN HAMDDEN Y BONT-FAEN

Leisure Centre Hero Image
ABOUT KIDS ACTIVITIES

Our Leisure Centre provides a vibrant and safe environment where children can partake in fun-filled events, enriching their fitness, creativity, and social skills, making it a beloved choice among parents for fostering personal growth and lifelong skills.

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

Mae ein gweithgareddau i blant wedi’u cynllunio i’w cael nhw i fod yn actif drwy gael hwyl gyda’u ffrindiau. Mae ein staff ymroddgar a phrofiadol yn sicrhau amgylchedd diogel a chynhwysol lle gall eich plant wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, a chreu atgofion bythgofiadwy.

PARTÏON

PARTÏON

Trefnwch barti eich plentyn gyda ni! Dewch i greu atgofion ardderchog gyda ffrindiau a theulu wrth i ni wneud yn siŵr bod eich plentyn yn cael diwrnod gwych.

CHWARAE MEDDAL

CHWARAE MEDDAL

Yn y Chwarae Meddal gall plant archwilio, sleidio a neidio mewn amgylchedd lliwgar a diogel. Mae’n rhywle sy’n tanio’r dychymyg ac mae’r hwyl yn ddiddiwedd, gan roi profiad cofiadwy i blant a thawelwch meddwl i rieni

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Mae ein Canolfan Hamdden yn darparu amgylchedd bywiog a diogel lle gall plant gymryd rhan mewn digwyddiadau llawn hwyl, gan gyfoethogi eu ffitrwydd, eu creadigrwydd a’u sgiliau cymdeithasol.

CYSYLLTU Â NI