Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} View more   View {{ alerts.length}} alerts.

Cryfder Virtual GRIT™

Sesiwn hyfforddi cyfwng dwysedd uchel 30 munud (HIIT), a gynlluniwyd i wella cryfder, ffitrwydd cardiofasgwlaidd ac adeiladu cyhyrau main. Mae'r ymarfer corff hwn yn defnyddio barfogyn, plât pwysau ac ymarferion pwysau'r corff i ymarfer pob grŵp cyhyrau mawr.

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa llawn offer
  • Pwll nofio rhyngwladol 50 metr
  • Dros 50 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £40.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma