Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

SWIMMING LESSONS

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i benderfynu beth sy’n iawn i chi, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU Â NI

Mae dysgu nofio yn ffordd wych o gynnal ffordd iach o fyw neu ddysgu sgil bywyd newydd. Mae ein gwersi nofio yn sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn gallu nofio'n ddiogel ac yn hyderus. Rydym yn falch o fod yn bartner gyda Nofio Cymru i ddysgu eu rhaglen Dysgu Nofio. Sgroliwch i lawr i gael gwybod mwy, neu cysylltwch ag unrhyw gwestiynau. Mae ein gwersi nofio’n dechrau o 12 mis oed;

 

CADWCH OLWG AR GYNNYDD EICH PLENTYN

Mae ein cyfleuster mewngofnodi Aelod yn eich galluogi i ddilyn cynnydd eich plentyn ar-lein Gallwch weld y canlyniadau ar gyfer pob cam a chael hysbysiadau pan fydd eich plentyn yn ennill dyfarniad.

Gwersi Nofio i Blant

Gwersi Nofio i Blant

O £28.00 y mis

Ar gyfer plant oedran ysgol. Mae ein gwersi nofio i blant wedi’u rhannu’n sawl cam. Mae pob cam yn gwobrwyo nofwyr ifanc am ddatblygu eu sgiliau, gan eu helpu i fagu hyder yn y dŵr. Er mwyn sicrhau bod eich plentyn wedi'i archebu ar y wers nofio briodol, darllenwch am bob un o'r gwahanol gamau. Cliciwch 'find out more' isod am y manylion.

Rhagor o wybodaeth
GWERSI NOFIO I FABANOD A PHLANT BACH

GWERSI NOFIO I FABANOD A PHLANT BACH

O £28.00 y mis

Rydym yn cynnal gwersi i fabanod, plant bach a phlant cyn oed ysgol o 3 mis i 4 oed. Mae ein dosbarthiadau nofio i fabanod yn ddelfrydol ar gyfer rhoi hyder i blant ifanc yn y dŵr.

CYRSIAU CYFLYM

CYRSIAU CYFLYM

Mae Cyrsiau Cyflym fesul cam yn ffordd wych i blant gael help ychwanegol i basio eu cam yn gyflymach.

GWERSI NOFIO I OEDOLION

GWERSI NOFIO I OEDOLION

O £32.00 y mis

Mae ein gwersi nofio yn addas i oedolion o bob gallu. Felly p'un a ydych chi am fagu hyder yn y dŵr, mireinio eich techneg neu wella eich stamina, cysylltwch â ni!

YNGLŶN Â GWERSI NOFIO

Rydym yn cynnal ystod eang o wersi nofio. Os oes angen help arnoch i benderfynu beth sy’n iawn i chi, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU Â NI