Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

FACILITIES AND DETAILS

Ar y dudalen hon

Show All

CYRRAEDD YMA

Ham Lane, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF61 1TQ


Ar Fws
Cynlluniwch eich taith bws fan hyn:

Nat Group
Bws Caerdydd

MAES PARCIO

Mae gan y maes parcio le am 110 o gerbydau gan gynnwys parcio hygyrch, rhiant a phlentyn, beiciau modur a 4 man parcio i bobl anabl. 

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd ail-lenwi dŵr
 • Gorsafoedd diheintio dwylo digyswllt am ddim
 • Loceri (angen darn £1)
 • Ystafelloedd newid a chawodydd
 • Lifft
 • Toiledau Anabl

CAMPFA

Mae ein hardal gampfa yn cynnwys peiriannau ymwrthedd, pwysau rhydd a hyfforddwyr cardio i chi gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

Am fanylion llawn cyfleusterau'r gampfa:
Gweler yr adran campfa
 

PWLL NOFIO

Mae ein pwll yn darparu ar gyfer pob math o weithgareddau nofio, oedrannau a galluoedd.

Ewch i’r adran nofio i gael y manylion llawn.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Ewch i’r adran dosbarthiadau i gael y manylion llawn. 

NEUADD CHWARAEON PEDWAR CWRT

Pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, pêl-fasged? Gall ein neuadd chwaraeon gael ei defnyddio gan glybiau, grwpiau ac unigolion ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.
 

Gweler yr adran chwaraeon a gweithgareddau i gael y manylion llawn.

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft (i’r llawr cyntaf a phlatfform i ochr wlyb yr ystafelloedd newid)
 • Ardal Campfa Inclusive Fitness Initiative
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Teclyn Codi Pwll
 • Parcio hygyrch


Rydym yn ymroddedig i ddatblygu a gwella ein cyfleusterau fel ein bod yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol/ychwanegol ar gyfer ymweld, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl.

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

LLOGI AR GYFER PARTI

Gallwn greu'r parti perffaith ar gyfer eich plentyn! Mae gennym y cyfleusterau a'r tîm ymroddedig wrth law i wneud eich digwyddiad chi’n un bythgofiadwy. Gyda goruchwyliaeth bob amser, gallwch gael tawelwch meddwl y bydd eich plentyn yn cael amser gwych mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl.

CYRRAEDD YMA

Ham Lane, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF61 1TQ


Ar Fws
Cynlluniwch eich taith bws fan hyn:

Nat Group
Bws Caerdydd

MAES PARCIO

Mae gan y maes parcio le am 110 o gerbydau gan gynnwys parcio hygyrch, rhiant a phlentyn, beiciau modur a 4 man parcio i bobl anabl. 

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsafoedd ail-lenwi dŵr
 • Gorsafoedd diheintio dwylo digyswllt am ddim
 • Loceri (angen darn £1)
 • Ystafelloedd newid a chawodydd
 • Lifft
 • Toiledau Anabl

CAMPFA

Mae ein hardal gampfa yn cynnwys peiriannau ymwrthedd, pwysau rhydd a hyfforddwyr cardio i chi gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

Am fanylion llawn cyfleusterau'r gampfa:
Gweler yr adran campfa
 

PWLL NOFIO

Mae ein pwll yn darparu ar gyfer pob math o weithgareddau nofio, oedrannau a galluoedd.

Ewch i’r adran nofio i gael y manylion llawn.

STIWDIOS YMARFER CORFF

Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, ein stiwdios ffitrwydd yw'r lle perffaith ar gyfer eich sesiynau ymarfer corff grŵp.

Ewch i’r adran dosbarthiadau i gael y manylion llawn. 

NEUADD CHWARAEON PEDWAR CWRT

Pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, pêl-fasged? Gall ein neuadd chwaraeon gael ei defnyddio gan glybiau, grwpiau ac unigolion ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.
 

Gweler yr adran chwaraeon a gweithgareddau i gael y manylion llawn.

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Drysau mynediad electronig
 • Lifft (i’r llawr cyntaf a phlatfform i ochr wlyb yr ystafelloedd newid)
 • Ardal Campfa Inclusive Fitness Initiative
 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Loceri hygyrch
 • Teclyn Codi Pwll
 • Parcio hygyrch


Rydym yn ymroddedig i ddatblygu a gwella ein cyfleusterau fel ein bod yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol/ychwanegol ar gyfer ymweld, cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl.

CYMORTH CYNTAF

Mae staff sydd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ar y safle bob amser. Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

LLOGI AR GYFER PARTI

Gallwn greu'r parti perffaith ar gyfer eich plentyn! Mae gennym y cyfleusterau a'r tîm ymroddedig wrth law i wneud eich digwyddiad chi’n un bythgofiadwy. Gyda goruchwyliaeth bob amser, gallwch gael tawelwch meddwl y bydd eich plentyn yn cael amser gwych mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl.