Leisure Centre Hero Image
Cysylltu ac oriau agor
 • Phone Icon 01446 403 000
 • Location Icon
  Ham Lane Llanilltud Fawr Bro Morgannwg CF61 1TQ
 • Clock Icon

  Dydd Llun - Dydd Gwener 07:00 - 21:00

  Dydd Sadwrn - Dydd Sul 08:00 - 17:00

  Oriau Agor

SOCIAL

Mae gan Ganolfan Hamdden Llanilltud Fawr agwedd gyfeillgar a chynhwysol tuag at ffitrwydd. Gan gefnogi pob oed a gallu, rydyn ni wedi’n lleoli yng nghanol Bro Morgannwg. Rydyn ni yma i'ch helpu i gwrdd â'ch nodau ffitrwydd gyda champfa eang, pwll nofio 17.5m, dosbarthiadau ymarfer corff grŵp a neuadd chwaraeon.

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 45 o safleoedd i chi wneud ymarfer corff yn hyderus.

Campfa

Nofio

P'un a ydych yn nofio mewn lôn, eisiau cael hwyl yn y pwll neu ddysgu nofio, mae ein pyllau yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

O HIIT i pilates neu o hyfforddiant dwys i feicio dan do, mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb. 

Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, pêl-droed pump bob ochr neu bêl-fasged? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
YMAELODI
 • Mynediad i'n campfa â 50 o safleoedd ymarfer
 • Pwll nofio 17.5 metr
 • 12 o ddosbarthiadau’r wythnos
 • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £34.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

 • Phone Icon 01446 403 000
 • Location Icon
  Ham Lane Llanilltud Fawr Bro Morgannwg CF61 1TQ
 • Clock Icon

  Dydd Llun - Dydd Gwener 07:00 - 21:00

  Dydd Sadwrn - Dydd Sul 08:00 - 17:00

  Oriau Agor

CYMDEITHASOL