Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} View more   View {{ alerts.length}} alerts.

Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae gan Ganolfan Hamdden Llanilltud Fawr agwedd gyfeillgar a chynhwysol tuag at ffitrwydd. Gan gefnogi pob oed a gallu, rydyn ni wedi’n lleoli yng nghanol Bro Morgannwg. Rydyn ni yma i'ch helpu i gwrdd â'ch nodau ffitrwydd gyda champfa eang, pwll nofio 17.5m, dosbarthiadau ymarfer corff grŵp a neuadd chwaraeon.

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN HAMDDEN

Campfa

Mae ein campfa fawr yn llawn offer amrywiol, gyda dros 45 o safleoedd i chi wneud ymarfer corff yn hyderus.

Nofio

P'un a ydych yn nofio mewn lôn, eisiau cael hwyl yn y pwll neu ddysgu nofio, mae ein pyllau yno i chi nofio gyda rhyddid.

Nofio

Dosbarthiadau

O HIIT i pilates neu o hyfforddiant dwys i feicio dan do, mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp i bawb. 

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, pêl-droed pump bob ochr neu bêl-fasged? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 50 o safleoedd ymarfer
  • Pwll nofio 17.5 metr
  • 12 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL