Alert Icon Due to technical issues, there will be no hot water until further notice

DOSBARTHIADAU

Leisure Centre Hero Image
OFFER ENDS 30 NOVEMBER
YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

JOIN NOW PAY £0 UNTIL 2024

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys Aerobeg 50+, Cyflyru'r Corff a Beicio Dan Do. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer.

 

Beth sydd ar gael?

  • 12 dosbarth
  • 2 stiwdio
  • 3 hyfforddwr

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ystafelloedd newid 
  • Cawodydd
  • Loceri (angen blaendal o £1)
  • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £37.00 y mis.

Fitness Classes

Classes Peak

4:30pm - 9pm

£5.50

Classes Off Peak

7:00am - 4:30pm

£4.50

Classes Concession Peak

4:30pm - 9pm

£4.70

Classes Concession Off Peak

7:00am - 4:30pm

£2.70

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

JOIN NOW PAY £0 UNTIL 2024