Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

DOSBARTHIADAU

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys Aerobeg 50+, Cyflyru'r Corff a Beicio Dan Do. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer.

 

Beth sydd ar gael?

  • 12 dosbarth
  • 2 stiwdio
  • 3 hyfforddwr

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ystafelloedd newid 
  • Cawodydd
  • Loceri (angen blaendal o £1)
  • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £37.00 y mis.

Fitness Classes

Classes Peak

4:30pm - 9pm

£5.50

Classes Off Peak

7:00am - 4:30pm

£4.50

Classes Concession Peak

4:30pm - 9pm

£4.70

Classes Concession Off Peak

7:00am - 4:30pm

£2.70

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis