DOSBARTHIADAU

Leisure Centre Hero Image
YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £35.00 y mis

Mae ein hamserlen yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys Aerobeg 50+, Cyflyru'r Corff a Beicio Dan Do. Mae dosbarthiadau i gefnogi eich holl nodau ffitrwydd.

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o'ch sesiynau ymarfer.

 

Beth sydd ar gael?

  • 12 dosbarth
  • 2 stiwdio
  • 3 hyfforddwr

Mae'r cyfan wedi'i gynnwys ym mhris yr aelodaeth!


Cyfleusterau

  • Ystafelloedd newid 
  • Cawodydd
  • Loceri (angen blaendal o £1)
  • Amrywiaeth o gyfleusterau a mannau hygyrch

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol

 

Prisiau

Gallwch ymuno â dosbarth naill ai gydag aelodaeth, neu drwy dalu wrth i chi fynd. 

Aelodaeth mynediad llawn o £35.00 y mis.

Fitness Classes

Concession

Fitness Class

Off Peak

£2.50

Concession

Fitness Class

Peak

£4.50

Fitness Class

Off Peak

£4.30

Fitness Class

Peak

£5.30

Adult Non Member

Fitness Class

£5.30

AMSERLEN

AMSERLEN

Chwilio am drosolwg o'r holl ddosbarthiadau sydd ar gael? Edrychwch ar ein hamserlen trwy glicio isod.

YNGLŶN Â’R DOSBARTHIADAU

Mae dosbarthiadau grŵp yn ffordd wych o gadw'n heini a gwneud ffrindiau. 

 

Gallwch gymryd rhan fel cwsmer talu wrth fynd, neu gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau gydag aelodaeth mynediad llawn.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £35.00 y mis