Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

EIN CAMPFA

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau yn ogystal â chwsmeriaid sy’n talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis

Ein campfa gyfeillgar a chroesawgar yw'r lle perffaith i gadw'n heini. Mae'n cynnig offer modern, ac mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu.

 

Beth sydd ar gael?

Campfa â 50 o safleoedd ymarfer:

  • 20 o orsafoedd cardio
  • 15 o beiriannau ymwrthedd
  • Rac sgwatiau, platfform codi a phwysau rhydd (hyd at 50kg)
  • Hyfforddiant personol ar gael

 

Ydych chi am wneud ymarfer corff gyda phobl eraill a gwneud ffrindiau newydd? Mae gennym ddosbarth ymarfer corff grŵp sy’n addas i bawb. Ewch i’r adran dosbarthiadau i ddod o hyd i’r opsiwn gorau i chi.

 

CYFLEUSTERAU

  • Ardal newid
  • Cawodydd
  • Loceri (angen blaendal o £1)

 

Mwy am yr amwynderau cyffredinol.

 

PRISIAU

Gallwch dalu wrth i chi fynd, talu'n fisol, neu arbed arian trwy ymaelodi am gyfnod penodol o 12 mis.

Mae aelodaeth mynediad llawn yn dechrau o £37.00 y mis.

Mae aelodaeth gorfforaethol, iau a ffurfiau consesiynol eraill ar aelodaeth i gyd ar gael. Siaradwch ag aelod o'r tîm a fydd yn barod iawn i’ch helpu. 

Gym

Gym Induction

£10.00

Gym Programme

£12.50

Personal Training - Member Only

£27.50

Personal Training - Non Member

£35.00

Personal Training - Block Booking

Buy 5 Session Get 1 Free

£137.50

Hyfforddiant Personol

Hyfforddiant Personol

Mae gennym hyfforddwyr personol sy'n gweithio yn y gampfa. Gofynnwch iddynt os hoffech chi gael rhaglen 6 wythnos, gwneud sesiwn sefydlu, adolygu rhaglenni neu siarad am drefnu sesiynau hyfforddiant personol i unigolyn neu gyplau.

Ffoniwch ni ar 01446 403 000 i gael gwybod mwy. 

CAMPFA

P'un a oes gennych brofiad helaeth o fynychu’r gampfa neu rydych newydd ddechrau arni, rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus dod i le newydd i ymarfer corff. Cliciwch isod i ddarllen sut i gael y gorau o'n campfa.

YNGLŶN Â’R GAMPFA

Mae ein campfa ar gael i aelodau yn ogystal â chwsmeriaid sy’n talu wrth fynd.

 

Mae'r aelodaeth yn dechrau o £37.00 ac mae hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp.

 

YMAELODWCH HEDDIW O £37.00 y mis