Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

prisiau ac aelodaeth

AR Y DUDALEN HON:

  • Buddion aelodaeth
  • Aelodaeth fisol
  • Aelodaeth flynyddol
  • Prisiau dydd
Main Hall Hire

Whole Hall Hire

£48.00

Half Hall Hire

£26.00

Football

£48.00

Netball

£48.00

Basketball

£48.00

3G Pitches

5-a-side (1 Hour)

£32-£40

7-a-side (1 Hour)

£44-£52

Party Hire

Soft Play Party

1.5 Hours

£125

Football Party (Outdoor)

Contact Us

Badminton

Badminton Court

£8.20

Cricket

Cricket Nets (Double Bay)

Contact Us

PRISIAU

AELODAETHAU

  • Mynediad diderfyn llawn i bob safle ym Mro Morgannwg
  • Mynediad diderfyn am ddim i Bwll Rhyngwladol Caerdydd a’r Gampfa
  • Mynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd ar alw gydag app y Ganolfan Hamdden
  • Rheoli eich holl archebion gydag app y Ganolfan Hamdden

AELODAETHAU MISOL

IECHYD A FFITRWYDD

Contract Tymor Penodol 12 mis

Mynediad i'r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a gweithgareddau dethol. Yn galluogi defnydd o bob safle ym Mro Morgannwg
Contract sefydlog am 12 mis.

O £37.00 y mis

YMUNWCH HEDDIW

Contract Misol Hyblyg

Ein tâl aelodaeth hyblyg safonol a delir yn fisol gyda mis o rybudd i ganslo. Yn galluogi defnydd o bob safle ym Mro Morgannwg
O {{flexiblehf}} y mis
 

YMUNWCH HEDDIW

 

AELODAETHAU BLYNYDDOL

IECHYD A FFITRWYDD

Aelodaeth Flynyddol a Dalwyd yn Llawn

Ein haelodaeth safonol a delir yn flynyddol. Yn cynnwys gostyngiad o 10% ar gyfer aelodaeth flynyddol. 
Yn dechrau ar £399.00 am gyfnod blynyddol.
 

YMUNWCH HEDDIW
YMAELODI
  • Defnydd o holl ganolfannau hamdden Bro Morgannwg
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma