prisiau ac aelodaeth

AR Y DUDALEN HON:

  • Buddion aelodaeth
  • Aelodaeth fisol
  • Aelodaeth flynyddol
  • Prisiau dydd
LLOGI’R BRIF NEUADD

Llogi’r Neuadd Gyfan

£46.00

Llogi Hanner Neuadd

£24.00

Pêl-droed

£45.00

Pêl-rwyd

£45.00

Pêl-fasged

£45.00

CAEAU 3G

5 bob ochr (1 awr)

£30

7 bob ochr (1 awr)

£42

LLOGI AR GYFER PARTI

Parti Chwarae Meddal

£105

Parti Pêl-droed (Dan Do)

£68

Parti Pêl-droed (Awyr Agored)

Cysylltu  Ni

BADMINTON

Cwrt Badminton

£8.00

CRICED

Rhwydi Criced (Bae Dwbl)

£30.00

PRISIAU

AELODAETHAU

  • Mynediad diderfyn llawn i bob safle ym Mro Morgannwg
  • Mynediad diderfyn am ddim i Bwll Rhyngwladol Caerdydd a’r Gampfa
  • Mynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd ar alw gydag app y Ganolfan Hamdden
  • Rheoli eich holl archebion gydag app y Ganolfan Hamdden

AELODAETHAU MISOL

IECHYD A FFITRWYDD

Contract Tymor Penodol 12 mis

Mynediad i'r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a gweithgareddau dethol. Yn galluogi defnydd o bob safle ym Mro Morgannwg
Contract sefydlog am 12 mis.

O £34.00 y mis

YMUNWCH HEDDIW

Contract Misol Hyblyg

Ein tâl aelodaeth hyblyg safonol a delir yn fisol gyda mis o rybudd i ganslo. Yn galluogi defnydd o bob safle ym Mro Morgannwg
O {{flexiblehf}} y mis
 

YMUNWCH HEDDIW

 

AELODAETHAU BLYNYDDOL

IECHYD A FFITRWYDD

Aelodaeth Flynyddol a Dalwyd yn Llawn

Ein haelodaeth safonol a delir yn flynyddol. Yn cynnwys gostyngiad o 10% ar gyfer aelodaeth flynyddol. 
Yn dechrau ar £410.40 am gyfnod blynyddol.
 

YMUNWCH HEDDIW
YMAELODI
  • Defnydd o holl ganolfannau hamdden Bro Morgannwg
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £34.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma