Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Leisure Centre Hero Image
Cysylltu ac oriau agor

SOCIAL

Mae gan Ganolfan Chwaraeon Colcot agwedd gyfeillgar a chynhwysol tuag at ffitrwydd. Fel canolfan chwaraeon ganolog y Barri, rydyn ni’n cefnogi pob oedran a gallu. Gyda neuadd chwaraeon a chaeau chwarae 3G 7 bob ochr a 5 bob ochr â llifoleuadau, rydyn ni yma i fodloni eich nodau gweithgaredd

Y TU MEWN I'R
GANOLFAN CHWARAEON

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Gweithgareddau a Chwaraeon

Badminton, pêl-droed pump bob ochr neu bêl-fasged? Mae ein neuadd chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o chwaraeon i chi roi cynnig arnynt. 

Gweithgareddau a Chwaraeon

Cyfleusterau

Gyda mannau hygyrch a chyfleusterau newid, rydym yn darparu ar gyfer ystod eang o anghenion. 

Cyfleusterau
YMAELODI
  • Defnydd o holl ganolfannau hamdden Bro Morgannwg
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £37.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma

CYSYLLTU AC ORIAU AGOR

CYMDEITHASOL