Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

clybiau

Ar y dudalen hon

Show All

Y BARRI’N CICIO - DYDD IAU 6-8PM

Hyfforddiant chwaraeon am ddim i bobl ifanc 14-19 oed. Mae ‘Kicks’ yn brosiect sy'n gysylltiedig â'r uwch gynghrair pêl-droed sydd eisoes yn cael ei gynnal yn llwyddiannus mewn nifer o ardaloedd ledled y DU gyda'r nod o fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy gymryd rhan mewn chwaraeon.

Pêl droed am ddim, cit am ddim a thaith o amgylch Stadiwm Dinas Caerdydd os byddwch yn dod 10 wythnos yn olynol, tocynnau diwrnod gêm Dinas Caerdydd a gwobrau hyfforddi pêl-droed am ddim i'r rhai sydd eisiau mynd ymlaen i ddod yn hyfforddwyr.

Cysylltwch â’r clwb yma.

CLWB RHÔL-SGLEFRIO ARTISTIG MORGANNWG

Clwb Sglefrio Artistig - Cyfle i ymarfer eich sgiliau sglefrio i gerddoriaeth. P’un a’ch bod chi'n newydd i sglefrio neu'n sglefriwr profiadol, mae croeso i bawb.

Mae'r sesiynau bob nos Fawrth 6-8pm ac yn costio dim ond £3 y sesiwn.

Cysylltwch ag Anne-Marie Escott - Ysgrifennydd y Clwb ar 07517854453

Y BARRI’N CICIO - DYDD IAU 6-8PM

Hyfforddiant chwaraeon am ddim i bobl ifanc 14-19 oed. Mae ‘Kicks’ yn brosiect sy'n gysylltiedig â'r uwch gynghrair pêl-droed sydd eisoes yn cael ei gynnal yn llwyddiannus mewn nifer o ardaloedd ledled y DU gyda'r nod o fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy gymryd rhan mewn chwaraeon.

Pêl droed am ddim, cit am ddim a thaith o amgylch Stadiwm Dinas Caerdydd os byddwch yn dod 10 wythnos yn olynol, tocynnau diwrnod gêm Dinas Caerdydd a gwobrau hyfforddi pêl-droed am ddim i'r rhai sydd eisiau mynd ymlaen i ddod yn hyfforddwyr.

Cysylltwch â’r clwb yma.

CLWB RHÔL-SGLEFRIO ARTISTIG MORGANNWG

Clwb Sglefrio Artistig - Cyfle i ymarfer eich sgiliau sglefrio i gerddoriaeth. P’un a’ch bod chi'n newydd i sglefrio neu'n sglefriwr profiadol, mae croeso i bawb.

Mae'r sesiynau bob nos Fawrth 6-8pm ac yn costio dim ond £3 y sesiwn.

Cysylltwch ag Anne-Marie Escott - Ysgrifennydd y Clwb ar 07517854453