Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} View more   View {{ alerts.length}} alerts.

GWEITHGAREDDAU I BLANT YNG NGHANOLFAN CHWARAEON COLCOT

Leisure Centre Hero Image
ABOUT KIDS ACTIVITIES

Our Leisure Centre provides a vibrant and safe environment where children can partake in fun-filled events, enriching their fitness, creativity, and social skills, making it a beloved choice among parents for fostering personal growth and lifelong skills.

Dewch i ganfod byd o hwyl a chyffro diddiwedd i’ch plant yn ein canolfan hamdden!

Mae ein gweithgareddau i blant wedi’u cynllunio i’w cael nhw i fod yn actif drwy gael hwyl gyda’u ffrindiau. Mae ein staff ymroddgar a phrofiadol yn sicrhau amgylchedd diogel a chynhwysol lle gall eich plant wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, a chreu atgofion bythgofiadwy.

Gwersylloedd Chwaraeon

Gwersylloedd Chwaraeon

Mae Gwersylloedd Chwaraeon yn cynnig amgylcheddau hwyliog, diogel i blant fwynhau gweithgareddau fel chwaraeon, celfyddydau a gemau. Gyda staff profiadol, mae'r clybiau hyn yn hyrwyddo ffitrwydd, creadigrwydd a rhyngweithio cymdeithasol, gan helpu plant i adeiladu sgiliau a gwneud ffrindiau.

PARTÏON

PARTÏON

Trefnwch barti eich plentyn gyda ni! Dewch i greu atgofion ardderchog gyda ffrindiau a theulu wrth i ni wneud yn siŵr bod eich plentyn yn cael diwrnod gwych.

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Mae ein Canolfan Hamdden yn darparu amgylchedd bywiog a diogel lle gall plant gymryd rhan mewn digwyddiadau llawn hwyl, gan gyfoethogi eu ffitrwydd, eu creadigrwydd a’u sgiliau cymdeithasol.

CYSYLLTU Â NI