Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

cyfleusterau a manylion

Ar y dudalen hon

Show All

CYRRAEDD YMA

Colcot Road, y Barri CF62 8UJ

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF62 8UJ

MAES PARCIO

Mae gan y maes parcio leoedd ar gyfer 50 o gerbydau gan gynnwys mannau parcio hygyrch a mannau parcio i rieni a phlant a beiciau modur.

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsaf diheintio dwylo
 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd

NEUADD CHWARAEON PEDWAR CWRT

Pêl-droed 5 bob ochr, badminton, tenis bwrdd? Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Gweler yr adran chwaraeon a gweithgareddau am y manylion llawn.

3G CYLCHOEDD

Mae ein caeau 3G â llifoleuadau, sy’n berffaith ar gyfer clybiau chwaraeon neu grŵp o ffrindiau yn ystod yr haf a'r gaeaf, ar gael i'w llogi. Mae gennym weithgareddau sydd wedi eu trefnu gennym ni hyd yn oed er mwyn i chi allu rhoi cynnig ar rywbeth newydd a chwrdd â phobl newydd!

Cysylltwch â’r ganolfan i ddysgu sut y gallwch chi gael y gorau o’r caeau pob tywydd.

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Parcio Hygyrch
 • Cadair olwyn

CYMORTH CYNTAF

Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.

CYRRAEDD YMA

Colcot Road, y Barri CF62 8UJ

 

Mewn Car
Cyfeirnod Llywiwr Lloeren: CF62 8UJ

MAES PARCIO

Mae gan y maes parcio leoedd ar gyfer 50 o gerbydau gan gynnwys mannau parcio hygyrch a mannau parcio i rieni a phlant a beiciau modur.

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid y ganolfan hamdden.

CYFLEUSTERAU CYFFREDINOL

 • Wi-Fi
 • Aerdymheru
 • Gorsaf diheintio dwylo
 • Ciwbiclau newid preifat
 • Cawodydd

NEUADD CHWARAEON PEDWAR CWRT

Pêl-droed 5 bob ochr, badminton, tenis bwrdd? Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Gweler yr adran chwaraeon a gweithgareddau am y manylion llawn.

3G CYLCHOEDD

Mae ein caeau 3G â llifoleuadau, sy’n berffaith ar gyfer clybiau chwaraeon neu grŵp o ffrindiau yn ystod yr haf a'r gaeaf, ar gael i'w llogi. Mae gennym weithgareddau sydd wedi eu trefnu gennym ni hyd yn oed er mwyn i chi allu rhoi cynnig ar rywbeth newydd a chwrdd â phobl newydd!

Cysylltwch â’r ganolfan i ddysgu sut y gallwch chi gael y gorau o’r caeau pob tywydd.

HYGYRCHEDD

Mae gennym amrywiaeth o nodweddion a mannau hygyrch, gan gynnwys:

 • Ardal newid hygyrch
 • Cawodydd hygyrch
 • Toiledau hygyrch
 • Parcio Hygyrch
 • Cadair olwyn

CYMORTH CYNTAF

Mae gennym hefyd ddiffibriliwr ar y safle.