Nofio Lôn

Mae nofio lôn yn ffordd wych o weithio ar eich ffitrwydd cyffredinol. Rydym yn cynnig nofwyr gwahanol yn dibynnu ar eich gallu a'ch lefelau ffitrwydd: 

Araf: Lôn i nofwyr sy'n gallu nofio hyd llawn ar gyflymder araf a chyson. Lle bo'n bosib bydd lôn ddwbl yn cael ei darparu.


Canolig:  Lôn i nofwyr sy'n gallu nofio hyd cyflawn ar gyflymder cymhedrol heb stopio'n rheolaidd h.y. o dan 45 eiliad am bob 25 metr


Cyflym: Lôn i nofwyr sy'n nofio'n gyfforddus ar gyflymder cyflym a chyson h.y. o dan 30 eiliad am bob 25 metr

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

BECOME A MEMBER
  • Access to our 30 station gym
  • 25 metre swimming pool
  • Learner swimming pool
  • Flexible and fixed membership options
JOIN NOW From £33.95 per month

Membership and day prices

Already a member? Log in here