trefnu eich sesiwn


TREFNU EICH SESIWN


Er mwyn cyfyngu'n ddiogel ar nifer y bobl yn ein campfeydd a'n dosbarthiadau ymarfer grŵp rydym yn gofyn i bawb gadw lleoedd o flaen llaw. Am nawr gallwch gadw lle ar gyfer un sesiwn 55 munud o hyd yn y gampfa bob dydd ac ar gyfer faint bynnag o ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp ag yr hoffech.

Byddwch yn gallu cadw lle saith diwrnod o flaen llaw os ydych yn aelod ac un diwrnod o flaen llaw os ydych yn cwsmer talu wrth fynd.


CAM 1: COFESTRU

Boed yn aelod neu'n defnyddio eich canolfan hamdden leol ar sail talu wrth fynd, y ffordd hawsaf o gadw lle yw drwy ein app.

Os ydych eisoes yn defnyddio'r app, gallwch anwybyddu'r cam hwn.

Os ydych chi wedi derbyn e-bost yn ddiweddar oddi wrthym yn cynnwys eich enw defnyddiwr a chyfrinair, gallwch hefyd anwybyddu’r cam hwn.

Os nad ydych wedi defnyddio'r app o’r blaen bydd angen i chi gofrestru gyda ni gan ddefnyddio'r camau canlynol.


RHIF AELODAETH

Ar gyfer aelodau presennol, gwnewch yn siŵr bod eich rhif aelodaeth wrth law.

Os ydych yn ddefnyddiwr talu wrth fynd,, cofrestrwch gyda'ch canolfan hamdden leol. Bydd hyn yn creu ID unigryw ar eich cyfer.

LAWRLWYTHWCH YR APP

Defnyddiwch eich hoff siop appiau i lawrlwytho app y Ganolfan Hamdden.

Google Play Link
App Store Link

CRËWCH GYFRIF

Ar ôl gosod yr app, cliciwch ar y botwm mewngofnodi a chlicio ar y botwm creu cyfrif.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

CAM 2: CADW LLE AR GYFER DOSBARTH NEU SESIWN YN Y GAMPFA

Byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi gadarnhau eich cofrestriad. Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Dyma lle bydd angen i chi roi eich rhif aelodaeth neu’ch ID unigryw a nodir yng ngham 1!

Dyna ni - rydych yn barod! Mewngofnodwch i'r app a dechrau cadw lle.

MEWNGOFNODWCH

Mewngofnodwch i'r app. Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair neu os yw'n well gennych gadw lle drwy'r wefan, defnyddiwch y dolenni isod.

DEWCH O HYD I DDOSBARTH

Cliciwch ar y botwm dod o hyd i ddosbarth i gadw lle ar gyfer sesiwn yn y gampfa neu ar gyfer dosbarth ymarfer corff grŵp.

DEWISWCH A CHADW LLE

Dewiswch y sesiwn yn y gampfa neu’r dosbarth ymarfer corff grŵp yr hoffech gadw lle ar ei chyfer/gyfer. Hawdd!!

CADW LLE AR Y WEFAN

Os yw’n well gennych, gallwch gadw lle ar ein gwefan o hyd. Dewiswch eich canolfan hamdden o'r rhestr isod a mewngofnodwch i'ch cyfrif aelodaeth. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, dilynwch y cyfarwyddiadau i gadw lle ar gyfer dosbarth a dewiswch eich slot amser.

Mewngofnodwch neu cofrestrwch eich cyfrif ar-lein:

AILOSOD EICH CYFRINAIR

Rydym yn deall. Nid ydyn ni wedi bod i’r gampfa ers sbel chwaith, felly os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, y cyfan y mae angen ei wneud yw dewis eich canolfan o’r rhestr isod a dilyn y cyfarwyddiadau. Byddwn yn anfon dolen ailosod atoch.

Ailosod Eich Cyfrinair


RYDYM YN AILAGOR

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

EICH CADW’N DDIOGEL

Rydym wedi gorfod newid ychydig o bethau yn eich canolfan hamdden leol i sicrhau eich bod chi'n gallu bod yn fwy diogel, hapus ac iach. Dysgwch am yr hyn rydym yn ei wneud i’ch cadw’n ddiogel a sut y gallwch chi helpu.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Rydym wedi creu adran cwestiynau cyffredin i'ch helpu i ddysgu am bopeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth, gan gynnwys taliadau, gohirio a'r hyn sy'n digwydd yn eich canolfan.